Skolevæsen

Smagens Dag

Smagens Dag har sin oprindelse i Frankrig. Her gik franske kokke sammen og skabte en årlig tilbagevendende begivenhed - Smagens Dag. På denne dag skulle skoleeleverne blive bevidste om landets gode råvarer. Samtidig blev der fokuseret på råvarer, der havde beholdt deres egns- eller årstids særpræg til trods for standardiseringskrav og økonomiske hensyn. De franske kokke fik gennem sammenslutningen af europæiske kokke - Euro-Toques - formidlet ideen til andre lande i Europa. Det materiale, der gennem de seneste år er produceret, henvender sig primært til skolernes 4-7 klassetrin. Der har været afholdt Smagens Dag siden 1992, hvor det første pilotprojekt begyndte. Det kørte i to år, hvorefter projektet blev landsdækkende i 1994