Lokalpolitik

Smal godkendelse

NR. KONGERSLEV: Landmand Peter Hjelm i Nr. Kongerslev får lov til at udvide sin bedrift fra 175 til 249 dyreenheder. Det har et flertal for så vidt allerede vedtaget i byrådet, selv om der måtte kampafstemning til. Det blev herefter pålagt teknisk udvalg at give en lokaliserings-godkendelse, så bondemanden kan komme videre. Den godkendelse blev givet med den smallest mulige politiske margin. Kun udvalgsformand Iver Kjærgaard og Karsten Jensen (UP) stemte for. Næstformand Randi Madsen (S), Tonny Carlsen(S) og Eli Bloch (S) undlod at stemme. Sagen havnede i byrådet, fordi forvaltningen gjorde opmærksom på, at der er fra Skov- og Naturstyrelsen er kommet en melding om, at man skal tage mere hensyn til lugt og naboer, når der gives tilladelser til udvidet husdyrbrug, men ingen naboerne har gjort indsigelse.