Smalsporede økonomiske skyklapper

DEBAT

Vi lever i et demokratisk samfund, hvor man går ud fra, at der bliver værnet om vores ret til og muligheder for eksempelvis at kunne vælge den skolegang og børnepasning, som vi i vores egenskab af forældre mener, er det bedste for vores børn. For nogle børn og familier er det muligvis bedst at have deres børn i store centralskoler, men for andre passer det forståeligt nok bedre med de mindre enheder. En folkeskole er for hele folket og dermed vel også for os i de små lokalsamfund. Vi har alle ret til og ansvar for at bevare og passe på mulighederne for ovenstående. Denne tro på nogle grundlæggende værdier i vores samfund fik vi så desværre en brat opvågning fra med Helhedsplanen. I denne vendes der fuldstændigt op og ned på vores børns hverdagsliv ud fra en kortsigtet økonomisk tænkning. Besparelserne er der måske på ekstremt kort sigt, men er man i stand til at tænke bare lidt længere frem end lige et par års tid, er de svære at få øje på. Helhedsplanen er kort sagt udtryk for en malplaceret centralistisk tænkning på mikroplanet. Borgmester Arne Boelt gav ellers udtryk for noget helt andet i artiklen "Giv os mulighederne tilbage - fra udkant til forkant". Her fortælles nemlig så smukt og klogt om mod til at prioritere de lokale indsatser. At vi skal passe på de små landsbyer og landskabet. Endvidere er han inde på, at der ikke skal være social deroute og forfald i de små samfund. Hvor blev Hjørring Kommunes strategi for udvikling i de små landsbysamfund imidlertid af i Helhedsplanen? Den kan vi kigge i vejviseren efter. I vore lokalsamfund har vi ellers nogle velfungerende og fagligt velfunderede skoler, hvor den sociale kapital er utrolig god. Hvad er der ved at få vejledende timetal, hvis klassekvotienten stiger og vi svigter specialklassebørnene? Intet vundet, men alt tabt. Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvordan vores små lokalsamfund ser ud om bare få år. Når de uoprettelige bivirkninger viser sig, er det for sent at gøre noget. Det er bare ikke i orden, at I som politikere lader jer blænde af smalsporede økonomiske skyklapper.