Smed en del penge i lukkede skoler

Har Hjørring Kommune smidt penge ud af vinduet til renoveringer af skoler, der alligevel er endt med at skulle lukke efter sommerferien?

Ja, i hvert fald har man smidt penge i vinduer på en skole, der skulle lukke. Børne- og undervisningsudvalget har netop fået en række anlægsregnskaber til gennemsyn - blandt andet for opgaver udført på Mosbjerg Skole, der har fået skiftet en hel del vinduer i skolens foyer, bibliotek og administration samt nogle ind til klasselokaler. Så sent som i august 2009 frigav udvalget 400.000 kroner til formålet - regningen blev dog "kun" på 386.308 kr. Og efter sommerferien lukker skolens så. Et andet sted, hvor den kommunale folkeskole lukker ned efter sommerferien er i Skallerup. Her har børne- og undervisningsudvalget også kigget et anlægsregnskab, der forelægger, i gennem. Det gælder om- og tilbygningen af Skallerup Skole - her fremgår det, at Hjørring Byråd i 2005 gav en lille million til projektering, året efter gav Sammenlægningsudvalget 2,4 mio. kroner, mens byrådet i november 2007 frigav 3,5 mio. kroner - i alt næsten syv millioner kroner (En del af beløbet skyldes dog børnehave-byggeri, red.) Kan ikke spole tiden tilbage Viggo Bilde (UP), formand for børne- og undervisningsudvalget, kan man ikke sige, at pengene er spildt? - Vi kan jo ikke spole tiden tilbage, men det viser, hvor hurtigt det kan gå med beslutningsprocessen. Jeg vil ikke sige, at pengene er spildt, for de kommunale bygninger skal jo vedligeholdes, og så er der jo også friskoler på vej, siger udvalgsformanden. Der er endnu ikke indgået lejeaftaler med friskolerne om brug af de kommunale skolebygninger, men politikerne har allerede vedtaget forskellige principper om, hvem der skal vedligeholde hvad i forbindelse med udlejning. Det betyder, at udlejeren - Hjørring Kommune - eksempelvis skal udbedre huller i taget og piv-rådne vinduer, mens en friskole må sørge for blandt andet græsslåning og indvendig vedligeholdelse, hvis der eksempelvis skal males.