Smede fejrede nyt hus

FREDERIKSHAVN:Flagene blafrede uden for Dansk Metals hus ved Vendsysselvej i går. Medlemmer af fagforeningen og en række gæster fejrede, at jernets mænd har fået nyt hovedkvarter i Frederikshavn. De gamle lokaler ved siden af Svaneapoteket i Søndergade blev rømmet for 14 dage siden, og det nye hus taget i brug. Blandt gæsterne ved indvielsen var forbundsformand Thorkild Jensen. Han kom ind på den høje ledighed i Frederikshavn i sin tale. Metals Frederikshavnafdeling har den næsthøjeste ledighed i landet, kun overgået af Nakskov. Thorkild Jensen tilsagde opbakning og støtte fra resten af forbundet - Vor første prioritet i Dansk Metal, hos arbejdsgiverne, regeringen og samfundet generelt må være at få skabt flere arbejdspladser. Det ansvar er vi os bevidst i Dansk Metal, og det kan man se af det overenskomstforlig, vi indgik med Dansk Industri sidste weekend. Forliget er et solidt grundlag for at få skabt flere arbejdspladser i Danmark. Nu venter vi, at arbejdsgiverne bruger tre års ro på arbejdsmarkedet til det. Men forliget er også et vink med en vognstang til regeringen om, at den må skride til handling. Den har siddet og ventet på opsvinget så længe, at man bliver bange for, at blodomløbet er gået helt i stå. Det mærker I konsekvensen af i Frederikshavn og resten af Nordjylland. Dansk Metal har bygget for knap seks mio. kr. ved Vendsysselvej, oplyser metal-formand Jørn Larsen. Salget af ejendommen i Søndergade har kunnet betale størsteparten. Det nye hus er lidt mindre end den gamle etageejendom, men til gengæld er den nye i et plan og indrettet til fagforeningens aktuelle behov.