Nørresundby

Smertefrit navneskifte

NØRRESUNDBY:Der var tale om en formsag, da Nørresundby Erhvervsforening for nylig på en ekstraordinær generalforsamling vedtog at skifte navn til City Nord Erhverv. Foreningen havde inden da på sin generalforsamling diskuteret navneskiftet uden dog at gennemføre det, da vedtægterne kræver, at tre fjerdedele af foreningens medlemmer møder op og stemmer for. Samme krav gør sig ikke gældende for en ekstraordinær generalforsamling, og her blev beslutningen da også enstemmigt vedtaget af bare syv fremmødte medlemmer, hvoraf to medbragte en fuldmagt. Med navneskiftet ønsker foreningen at signalere, at den dækker hele området på Solsiden - ikke kun Nørresundby.