Smertefulde udsigter for nordjyske gigtpatienter

Årelange ventelister er situationen for mange nordjyske gigtpatienter. Konsekvensen er et liv med masser af smerter og piller

NORDJYLLAND:Konstante smerter og træthed er hverdagen. Mistet job og dermed forringet selvværd kan være næste skridt. Under alle omstændigheder betyder det enorme udgifter for det offentlige. Alligevel er ventelisterne på gigtoperationer i Nordjylland tit på flere år. De lidende kan enten blive behandlet på Aalborg Sygehus eller Hjørring-Brønderslev Sygehus, og begge steder er ventelisterne for kroniske gigtpatienter på over to år. - Nogle gigtpatienter vil tidligst kunne komme til undersøgelse om to år, og vi forventer, at det bliver meget værre, for der bliver vedvarende henvist flere patienter, end vi kan nå at undersøge og behandle, fortæller bestyrelsesmedlem i Dansk Reumatologisk Selskab og overlæge på Hjørring-Brønderslev Sygehus, Claus Rasmussen. Nordjyllands Amt deler gigtpatienter op i tre kategorier: de akutte, de kroniske og alle andre. En opgørelse fra amtet viser, at ventetiden for de to første grupper i 2002 var henholdsvis 48 dage og 24 måneder på Aalborg Sygehus. Siden er tallet for kroniske patienter kun steget, og det er høje tal, hvis man spørger formanden for Gigtforeningens Aalborg-kreds, Agnethe Christensen. - Mange af patienterne har altid ondt og er altid trætte. Desuden er de afhængig af piller, og det er ikke rimeligt, at de skal vente så lang tid. Hvis man har leddegigt, kan man ikke åbne colaflasker med skruelåg, og man kan have besvær med bad og toiletbesøg. Hvis man har leddegigt i hoften, risikerer man, at man næsten ikke kan gå, og så ryger man måske ud af arbejdsmarkedet. Men det er vigtigt for livskvaliteten og selvværdet, at man har et arbejde, siger Agnethe Christensen. Langt sejt træk Det helt store problem for landets gigtpatienter er, at der bliver færre reumatologer, altså gigtlæger, og det tager mange år at uddanne nogle nye. - Vi står med problemer med rekrutteringen. I den sammenhæng har vi mulighed for at uddanne ekstra reumatologer, og den vil vi gerne benytte os af, siger formand for amtets sundhedsudvalg, Karl Bornhøft (SF). - En arbejdsgruppe har undersøgt emnet, og det gør mig fortrøstningsfuld, at sundhedsudvalget var enig om at bede gruppen om at komme med konkrete forslag. Det viser politisk vilje, men det bliver et langt, sejt træk, siger SF'eren. Som tidligere beskrevet overvejer sundhedsudvalget at indrette et center for gigt- og rygpatienter i de tomme lokaler på Skagen Sygehus. Karl Bornhøft overvejer også muligheden for, at noget af gigtlægernes arbejde kan blive overtaget af andre, så gigtlægerne kan koncentrere sig om det, som kun de kan. 800.000 patienter Men indtil videre koster gigtpatienterne både amtet og hele samfundet store beløb. I 2000 brugte Nordjyllands Amt 16,5 millioner kroner på at sende patienter ud af amtet. Sidste år var det steget til 23,5 millioner. Også staten betaler dyrt for, at 800.000 danskere lider af gigt. Gigtforeningen vurderer, at sygdommene hvert år koster samfundet 28 milliarder kroner. - Alene udgifterne til rygpatienterne koster mere end tre gange så meget som alle cancer-sygdomme tilsammen, og årsagen er især værdien af patienternes tabte arbejdsdage, siger bestyrelsesmedlem i Dansk Reumatologisk Selskab og overlæge på Hjørring-Brønderslev Sygehus, Claus Rasmussen. - Men vi skal passe på, hvem vi anklager, og jeg vil nødig hænge nogle ud. Amtet er klemt af staten, og det er et meget tungt system med mange aktører, siger han. Karl Bornhøft indrømmer, at han har en del af ansvaret for de alenlange ventelister. - Men der er også brug for, at der i Folketinget sker en prioritering af det bløde, medicinske område, men politikerne på Christiansborg snakker kun om kirurgi, siger han. Også pressen har et ansvar for de lange ventelister, mener både Karl Bornhøft og Claus Rasmussen. - Hjerte- og kræftpatienter kommer på forsiden, men hvem interesserer sig for ryg- og gigtpatienterne og andre mennesker med almindelige sygdomme, som har lav status i samfundet? spørger Claus Rasmussen.