Smertegrænsen er 100 fødsler om året

Amtspolitikere enige om at kæmpe for fødeklinikker i Hobro og Frederikshavn

NORDJYLLAND:De to jordemoderledede fødeklinikker i Hobro og Frederikshavn er værd at kæmpe for. Derfor får de lov at fortsætte. Det besluttede et næsten enigt sundhedsudvalg i Nordjyllands Amt. Kun Poul Erik Andreasen (S) ønsker at få sat dato på en lukning. Men samtidig besluttede sundhedsudvalgets medlemmer, at de nøje vil følge udviklingen på de to klinikker. Hvis antallet af fødende, som benytter de to klinikker, falder ret meget, er i hvert fald Ulla Astman Nielsen (S) parat til at tage konsekvensen og lukke klinikkerne. - Der skal helst ikke være færre fødsler på de to klinikker, og min smertegrænse ligger nok på 100 fødsler om året hvert sted, siger hun. I øjeblikket er der cirka 135 fødsler årligt i Frederikshavn og 160 i Hobro. Oprindeligt regnede amtet med omkring 200 fødsler årligt på hver af de to klinikker. Udvalget bakker op Sundhedsudvalgets bakker op om de to fødeklinikker på trods af, at Sundhedsstyrelsen i et notat underkender klinikkerne. Styrelsen mener, at amtet giver de fødende en falsk tryghed i og med, at klinikkerne er placeret i tilknytning til sygehusene i Frederikshavn og Hobro. Når det er tilfældet, bør det altid være i tilknytning til en fødeafdeling med speciallæger. Det er der ikke i Hobro og Frederikshavn. Begge steder ledes klinikkerne af jordemødre, og de fødende overflyttes til Aalborg eller Hjørring, hvis der opstår komplikationer. - Men de fødende er jo i forvejen grundigt informeret om, at fødslen på klinikkerne er at sammenligne med en hjemmefødsel. Og Sundhedsstyrelsen giver overhovedet ingen dokumentation for, at det skulle være farligere at føde det ene sted end det andet, påpeger Ulla Astman Nielsen. - Det er ikke fordi, at vi politikere tror, at vi er klogere end Sundhedsstyrelsen. Men vi tror, at de nordjyske kvinder er kloge nok til selv at tage stilling til, hvor de ønsker at føde, tilføjer hun. Forskningsprojekt Samtidig med, at sundhedsudvalget har besluttet at forlænge de to fødeklinikkers levetid på ubestemt tid, gør udvalget Sundhedsstyrelsen opmærksom på et forskningsprojekt, som en jordemoder på CVU-Sundhed Nordjylland er i gang med. Den videnskabelige undersøgelse skal netop afdække, om der er større risiko ved at føde det ene end det andet sted. Endelig beder politikerne amtets sundhedsforvaltning om at gennemgå informationsmaterialet til de fødende for at vurdere, om det kan gøres endnu mere krystalklart. Chr. Bach Iversen (V), sundhedsudvalgets næstformand, erkender at det er helt uhørt ikke at rette sig efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. - Vi plejer jo at smække hælene sammen og sige javel, når Sundhedsstyrelsen har talt. Men i dette tilfælde er der jo udelukkende tale om en holdning til fødsler uden nogen form for dokumentation. På den baggrund synes jeg, at vi er i vores gode ret til at kæmpe for de to fødeklinikker og det dygtige personale, siger han. Amtsborgmester Orla Hav (S) har tidligere meldt ud, at det efter hans opfattelse vil være som at kæmpe mod vejrmøller at bevare de to fødeklinikker. Han vurderer, at det kun er et spørgsmål om tid, før de to klinikker lukker, fordi de fødende kvinder vil fravælge dem efter Sundhedsstyrelsens advarsel. - Den frygt kan jeg også godt have. Men jeg har før været med til at løse en politisk opgave, som ellers så håbløs ud. Jeg synes ikke, vi skal strække gevær, siger Chr. Bach Iversen. Men også for ham er der en smertegrænse for, hvor få fødsler der vil være acceptabelt på de to klinikker. - Det er et sted mellem det nuværende antal og nul. Men jeg vil ikke sætte præcist tal på, siger han. Vælger sikker løsning Ulla Astman Nielsen kan som mor sagtens sætte sig ind i, at gravide kvinder vil lade eventuel tvivl komme deres ufødte barn til gode og vælge det ”sikre” - ifølge Sundhedsstyrelsens terminologi. - Desværre er jeg som kvinde nødt til at give Orla Hav ret. I den slags situationer vælger man at lytte til eksperterne. I dette tilfælde Sundhedsstyrelsen, siger hun. Om amtsborgmesterens bange anelser kommer til at holde stik, kan kun tiden vise. Men Ulla Astman Nielsen mener, at sundhedsudvalget - og amtsrådet - i hvert fald skylder den nye region at bevare de to klinikker, indtil den nordjyske region er en realitet 1. januar 2007. - Geografisk ser regionen jo lidt anderledes ud end det eksisterende amt. Men spørgsmålet om fødeklinikkerne kommer da ganske givet op i forbindelse med budgetdrøftelserne til efteråret, siger hun. Som den eneste i sundhedsudvalget foreslog Poul Erik Andreasen at sætte en stopper for de to fødeklinikker 31. december i år. Altså samtidig med at amtet lukker. Han mener, at det er spild af økonomiske resurser at bruge penge på to fødeklinikker, der ikke benyttes af flere. Poul Erik Andreasen vil hellere bruge pengene andre steder inden for sundhedsområdet.