EMNER

Smidt ud af møde i Fremskridts-partiet

Tidligere formand smidt ud fra generalforsamling, og forhenværende konstitueret formand står nu til eksklusion, siger regionsformand.

Det var en smule kaotisk, men det var bestemt ikke kedeligt, da Fremskridtspartiets vælgerforening i Aalborg holdt generalforsamling på Vejgaard Bibliotek tidligere på ugen. Dirigenten bad tidligere formand Steve Thomsen om at forlade mødet, den konstituerede formand Kurt Harald Nedergaard er efter mødet på vej mod eksklusion, og yderligere to medlemmer forlod mødet i protest, fortæller regionsformand og den nye formand i vælgerforeningen Ernst Simonsen. Steve Thomsen stillede op som kandidat til formandsposten, men mødets dirigent Jesper Lindeberg forklarede, at det ikke kunne lade sig gøre, fordi Steve Thomsen ifølge bestyrelsen slet ikke var medlem af foreningen. Det førte til en ophedet diskussion, og ifølge Ernst Simonsen ville Steve Thomsen ikke respektere, at andre havde ordet. Dirigenten gav derfor Steve Thomsen en advarsel, men da sidstnævnte blev ved med at afbryde, bad Jesper Lindeberg ham om at forlade mødet. Det nægtede han i første omgang. Men Jesper Lindeberg rejste sig fra sin dirigentstol og gik hen til Steve Thomsen for at hjælpe ham med at finde udgangen, fortæller Ernst Simonsen. - Det var ikke sådan, at de havde fat i hinanden, men Jesper Lindeberg er jo stor, så Steve Thomsen gik, konstaterer Ernst Simonsen. Kurt Harald Nedergaard, som indtil generalforsamlingen var konstitueret formand, forlod lokalet sammen med Steve Thomsen og to andre medlemmer, og for Kurt Harald Thomsen får generalforsamlingen også et efterspil. Ifølge Ernst Simonsen kom han med beskyldninger mod blandt andre Ernst Simonsen selv, og beskyldningerne var af en sådan karakter, at der var tale om injurier, mener Ernst Simonsen. - Kurt Harald Nedergaard bliver indstillet til eksklusion nu. Det skal bare godkendes af hovedbestyrelsen, siger Ernst Simonsen. Han blev valgt som formand for et år, da det endelig lykkedes at få gennemført valget på generalforsamlingen, som dirigenten afsluttede med at takke de fremmødte for nogenlunde god ro og orden. Det er ikke lykkedes for NORDJYSKE Stiftstidende at få en kommentar fra Kurt Harald Nedergaard.