Ghana

Smittet med ny ildhu

ILS-Skørping arbejder engageret videre på nye landsbyvenskaber i Ghana og Tanzania.

Birgit Brynildsen og Hans Gullerup fra Internationalt Landsby Samarbejde i Skørping har fået god opbakning til fremtidstankerne om nye venskabsrelationer i Afrika. Foto: Martin Damgård

Birgit Brynildsen og Hans Gullerup fra Internationalt Landsby Samarbejde i Skørping har fået god opbakning til fremtidstankerne om nye venskabsrelationer i Afrika. Foto: Martin Damgård

Det gik lige, som bestyrelsen havde håbet: Internationalt Landsby Samarbejde i Skørping fik fin opbakning til sit debatmøde om fremtiden og kan nu arbejde videre med ny gejst: - Der var en rigtig, rigtig god stemning med godt 20 deltagere, deriblandt flere helt nye, som nu melder sig ind. Det var meget positivt og hyggeligt at høre fra folk, der lige har været af sted til Afrika og har den ildhu, som vi også selv havde i begyndelsen. Den kommer heldigvis hurtigt igen bare ved at høre andre fortælle så engageret, siger Birgit Brynildsen, formand for ILS-Skørping, som er glad for, at budskabet til borgerne i Skørping åbenbart er nået frem: - Vi har haft lavvande i energikassen og brug for friske kræfter. Men det har vi så fået nu, og der åbner sig pludselig en masse muligheder. Allerede på mødet blev der naturligt dannet tre interessegrupper om hver sin landsby. Bitt Juul Jensen er kontaktperson for gruppen med Rusoli i Tanzania, Hans Gullestrup er kontaktperson for gruppen med Awate i Ghana, og Birgit Brynildsen er kontaktperson for gruppen med Marigat i Kenya. - Der er jo også mange fælles interesser, for eksempel vil alle arbejde med uddannelse og børn og med vand, som er en grundlæggende forudsætning. Vi vil også kunne dele erfaringer, søge fonde sammen og måske arbejde med mikrolån. Det er i hvert fald givtigt at være sammen om arbejdet, siger Birgit Brynildsen.