EMNER

Smorup ”bette” Smed udvider

Etablerer et nyt selskab sammen med Stenderup Maskiner A/S

HAVERSLEV:Med virkning fra mandag 1. marts har Smorup bette Smed sammen emd Stenderup Maskiner A/S i Sønderjylland stiftet et nyt selskab, Haverslev Maskiner A/S. Den nye smedevirksomhed får base i Smorup bette Smeds nuværende lokaler i Industriparken og skal varetage arbejdet med at salg og service af landbrugs- og entreprenørmaskiner i det nordlige Jylland. Kompagniskab oplagt Som ejer af Smorup bette Smed rykkede Michael Jensen for et halvt år siden ind i de lejede lokaler på 500 kvadratmeter i Industriparken. Stenderup Maskiner A/S er grundlagt i 1935 som landsbysmedie i Stenderup 25 kilometer sydvest for Kolding tæt på Rødding. Virksomheden har i dag 45 ansatte og er ejet af 3. generation af familien Jensen, nemlig brødrene Mogens og Hans- Henrik Jensen. - Vi etablerede i 1990’erne en filial på Sjælland og en på Håndværkervej i Haverslev som base for vores to sælgere og to montører. Vi stod med det voksende antal kunder i Nordjylland efterhånden over for to valgmuligheder, nemlig at udvide filialen eller gå sammen med en andet virksomhed inden for vores fagområde, fortæller Mogens Jensen. I den forbindelse kom de to brødre i kontakt med Michael Jensen, og efter ganske få måneders indbyrdes snak var rammerne for et fælles selskab, Haverslev Maskiner A/S, på plads. - I det nye selskab indgår vores fire nuværende medarbejdere i Haverslev filialen, mens Michael Jensen bidrager med et tilsvarende antal samt en nyansat kontorassistent, påpeger Mogens Jensen. Han glæder sig til det nye samarbejde, som han ser mange fordele ved. Blandt andet er der ikke tale om, at de to virksomheder har salg af de samme produktmærker inden for landbrugs- og entreprenørmaskiner. Samarbejdet betyder også, at der med det nye selskab bliver et fælles værksted samt et stort reservedelslager i Industriparken i Haverslev, hvor der primært vil være udstyr fra Stende-rup Maskiners mange agenturer. - Vi har har solgt mange kvægfodringsanlæg til landmænd i Nordjylland, hvor der indgår en 24 timeres service alle ugens syv dage. Så samarbejdet betyder også flere lokale montører til at løse netop disse serviceopgaver, pointerer Mogens Jensen. Lokal ledelse til daglig Haverslev Maskiner A/S vil som hidtil forhandle og servicere Renault og Amazone produkter samt hele produktprogrammet fra Stenderup Maskiner A/S. Michael Jensen kommer til at stå for den daglige ledelse af det nye selskab, Haverslev Maskiner A/S. - Jeg kendte før vores nye samarbejdsaftale kun begrænset til Stenderup Maskiner og deres lille filial her i Haverslev. Mit motiv for kompagniskabet er, at det skaber mulighed for at have et komplet maskinprogram både inden for landbrugs- og entreprenørmnaskiner her i Haverslev, understreger Michael Jensen. Tro på udvidelse Både Michael Jensen og og Mogens Jensen fra Stenderup Maskiner A/S ser store perspektiver i det nye samarbejde. - Vi er jo ikke på nogen måde to nødlidende selskaber, der nu indgår et samarbejde. I stedet har vi begge masser at lave i det daglige, og jeg forventer at det nye selskab bliver så stor en succes, at vi ret hurtigt får behov for at udvide vores aktiviteter i landsdelen med ansættelse af flere medarbejdere til følge, erklærer Mogens Jensen optimistisk. Michael Jensen påpeger i den forbindelse, at han allerede her til sommer forventer behov for at ansætte en eller to ekstra medarbejdere. Dannelsen af det nye selskab markeres med et åbent hus arrangement fredag og lørdag 19. og 20. marts, hvor firmaets nye logo vil være klar på facaden i Industriparken i Haverslev.