Sms kan redde dagpengene

Mariagerfjord Kommune vil undersøge mulighed for at minde ledige om møder på jobcenter

MARIAGERFJORD:Et bib på mobilen eller en e-mail kan være løsningen på, hvordan man sikrer, at borgere kommer til møder på jobcentre. Det mener Arbejdsmarkedsudvalget i Mariagerfjord Kommune, som vil undersøge muligheden for at varsle møder med det lokale jobcenter i Hobro via sms eller mail eller noget helt tredje. Beslutningen blev taget på baggrund af sagen om en fabriksarbejder fra Hobro, der blev frakendt retten til dagpenge, da han ikke mødte om til et møde hos Jobcenter Hobro. Ifølge fabriksarbejderen selv modtog han aldrig brevet med indkaldelsen til samtalen. Men ankestyrelsen fastslår, at det er op til borgeren selv at bevise, at han eller hun ikke har modtaget et brev. Det var ikke muligt, og i dag kan fabriksarbejderen derfor ikke få dagpenge, men er henvist til kontanthjælp. - Jeg synes, det er uheldigt, at der anvendes omvendt bevisførelse på området. Det er jo forfærdeligt, at man kan miste sine sygedagenge, fordi der er sket en brist et eller andet sted, siger Finn Cilleborg, formand for arbejdsmarkedsudvalget i Mariagerfjord Kommune. Den rigtige løsning Udvalget har kastet bolden videre til arbejdsmarkedsafdelingen i Mariagerfjord Kommune. Her vil fagenheden undersøge, hvad der er praktisk og teknisk muligt. Løsningen kan være en sms eller en e-mail, der minder borgeren om et forestående møde. - Men vi skal selvfølgelig vurdere, hvad der er den rigtige måde at gøre det på. For vi kan jo ikke være sikre på, at alle har en mobil eller en e-mail-adresse, forklarer Michael Tidemand, arbejdsmarkedschef i Mariagerfjord Kommune. Breve er for stor en udgift En anden mulighed er at sende mødeindkaldelserne i et anbefalet brev: - Men der er jo tale om mange breve, så der vil også være tale om en stor udgift, påpeger Michael Tidemand. Han understreger, at problematikken ikke er enestående for Mariagerfjord Kommune. Derfor håber han, at man også vil drøfte løsninger på et centralt niveau.

Breaking
Ingen afsluttende prøver for 9. og 10. klasser: 15. april åbner institutioner og skoler for 1.-5. klasse
Luk