Smuk og lødig rundviser i Hammer Bakker

HAMMER BAKKER: Niels Hedins mindeskrift over Hammer Bakker fra 1931, genoptrykt 1976, er det banebrydende værk om naturområdet. Der er kommet en righoldig litteratur om bakkerne siden da, og nu Cecilie Nielsens billedbog med den underfundige titel, "Hammer Bakker - sådan set". Cecilie Nielsen var lærer i Grindsted 1952-78, og vi får bakkerne, som hun har set og levet med dem op til i dag. De godt halvt hundrede optagelser giver sig ikke ud for andet, og det rækker så fint, underbygget af hendes medlevende tekst. I sig selv er bogen en nøgle til Hedins storværk, først og fremmest på grund af billederne og de lyriske citater, hun har indflettet, dernæst for den sagkundskab, som hun har bedt om at deltage i udgivelsen. Forstander Mogens Leth Gregersen, Efterskolen i Bakkerne, antyder et historisk rids, dels hvad der kan efterforskes, dels hvad man må antage og med lidt god vilje gætte sig til. Det er et forløb fra istid over de historiske epoker frem til den skelsættende begivenhed i vor tid, da sagfører Anders Olesen og godsejer Harald Branth købte og beplantede bakkerne. "De to", skriver Mogens Leth Gregersen", var mere end nogen andre pionererne i den udvikling i Danmark, som blev aldeles synlig i Hammer Bakker. Vi kan finde og føle historiens vingesus og naturens rigdom og mangfoldighed lige her i vores egen baghave - hvis vi kigger efter!". Den historiske sagkundskab gør sig tillige gældende gennem museumsleder, cand. mag Ketty Johanssons noter og faglige bistand i det hele taget. De to fagfolks bidrag giver Cecilie Nielsens bog det perspektiv, der gør den til en Hedin-nøgle - en af de små, vi kan have med på turen i bakkerne. Når vi siger Niels Hedin, må vi skønne på, at hans mindeskrift fra 1931 er over hovedet tilgængeligt i dag. Før 1976 var det umuligt at opdrive. Den sparsommelige sagfører Olesen lod det fremstille i kun 300 eksemplarer. På foranledning af bankdirektør Hakon Wormslev sendte Nørresundby Bank et dækkende oplag på markedet. Cecilie Nielsen: "Hammer Bakker - sådan set" Udgivet af Lions Club Hammer Bakker. 140 kr. indb. til salg i Spar Nord, Vodskov.