Smukke kortoner i Abildgård

Bykoret og kor fra Vor Frue Kirke synger Fauré

} FREDERIKSHAVN: På onsdag er Abildgård Kirke ramme om det meget smukke requiem, som franskmanden Gabriel Fauré skrev for godt 100 år siden. Det er Frederikshavn Bykor i samklang med Vor Frue kirkes Drenge- og Mandskor fra Aalborg og under ledelse af Rikke Kursch, der står for opførelsen af hele værket i en udgave for kor og orgel. Fauré færdiggjorde i 1887 det berømte requiem. Smukke melodier og harmonier, som lægger sig tæt op af de trøstende ord fra dødsmesssen, som de er komponeret til. Denne musik kan man forstille sig indgå både ved en begravelsesmesse og ved en minde-messe for en afdød person. Fauré skriver i et varmt og smukt tonesprog, som taler til de inderste følelser. Netop dette requiem hører til de mest populære requier sammen med de, der er komponeret af Mozart og Brahms. Fra dette requiem er det i dag specielt den smukke sats for sopransolo, Pie Jesu og den afsluttende sats In Paradisum, som er de mest spillede. Som solister høres Thomas Rewes, baryton, som studerer sang på Nordjysk Musikkonservatorium og Filip Michalak, sopran, der synger i Vor Frue Kirkes Drenge- og Mandskor og går i 4. klasse på Sct. Mariae Skole i Aalborg. Ved orglet sidder organist Lise-Lotte Kristensen. Koncerten indledes med Gregoriansk sang, morgen- og aften-salmer, samt endnu et stykke af Fauré, hans berømte Cantique de Jean Racine.

Forsiden