Skolevæsen

Smuler fordelt til de umættelige

Forvaltning har af nød fordelt minimal pulje til enkeltintegration efter skolernes elevtal.

2,3 millioner kroner i en pulje til enkeltintegration forslår slet ikke til skolernes ønsker om midler for tilsammen 18,9 millioner kr. Derfor har børne- og ungdomsforvaltningen - med børne- og ungdomsudvalgets efterfølgende velsignelse - tænkt sig at fordele de smuler, der nu er, mellem alle skoler i forhold til deres elevtal. Det er faldet Leon Sebbelin (R) for brystet, fordi han mener, det går imod byrådets budgetbeslutning: - Vi besluttede udtrykkeligt at bevare en pulje til enkeltintegration. Men hvis man alligevel bare fordeler den efter elevtal, så var det vel bare en nonsensbeslutning, vi traf, undrede han sig højlydt og vedholdende på syvmandsgruppens vegne. Det var også syvmandsgruppen, der havde bedt om at få sagen sat på byrådets dagsorden. - Med fordelingen kan jeg godt være bekymret for, at vi kan risikere at klemme de svageste elever og lægge et yderligere pres mod vores små skoler, sagde Leon Sebbelin. Men formanden for børne- og ungdomsudvalget, Bent Juul Jensen (V), forsøgte at forklare dilemmaet: - Det er et forsøg på at styrke den enkelte elev og forsøge at inkludere så mange som muligt af de skæve eksistenser i lokalsamfundet. Vi regner nemlig med en vis effektivisering og afbureaukratisering og forenkling af reglerne, hvis skolerne får nogle penge, som de kan bruge her og nu i stedet for at skulle søge en pulje. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende lørdag.