Smut, Løkke - helst langt væk

Så skal der spares. De vidste vi jo godt allerede for over et år siden.

Skattelettelser til de højtlønnede, nogen skulle jo betale. Løkke truer med, at nu skal der skrues ned. Jamen, Løkke, håber, at du selv var klar over det, da I ændrede skattereformen. Hvis ikke du var det, så må du gerne smutte og helst langt væk. Men jeg tror, du vidste det, og gjorde det, for at gøre os lavtlønnede endnu ringere stillede. Hvem skal betale nu? Jeg er sikker på, at det igen bliver pensionister, efterlønnere og de lavestlønnede, der igen må holde for. I har jo jeres på det tørre, så I skal nok klare jer. Og i har jo også råd til at betale for ophold på privat sygehus, når og hvis i bliver syge. Så I er jo lige glade med at I er på vej til at ødelægge det danske sygehus væsen. Hvor er I "dygtige". Nej, vel er I ej. Madpakker til børn i daginstitutioner. I vil bestemme hvad vores børn skal leve af. Skal de ikke også til at bære uniform, stå skoleret hver morgen og ellers rette ind til højre og indoktrineres med borgerlig politik. I skal lade være med at kritisere de lande hvor der er diktatorer, for det er I selv. Forslag: Pension og efterløn skal være skattefrie. Arbejdere på lavtløn under 300,000 om året skal heller ikke betale skat. Dette skal finansieres af at skattereformen ændres, så skattelettelser på de højt lønnede forhøjes. Husk! lige, hvem er det der skaber og har skabt formuerne til de rige. Det er pensionisterne, efterlønnere, der er opslidte og arbejderne, der knokler hver dag på deres arbejdsplads. Skat betaler man jo alligevel. Moms, afgifter på benzin, afgifter på biler, afgifter på cigaretter og mange andre afgifter. HUSK: Det er ikke regionerne, der er skyld i underskud på vores sygehuse, det er jer, der har favoriseret privatsygehusene, så regionerne kommer til at betale mere for at få deres patienter bliver behandlet der. Jeg tror også, det er det, den borgerlige regerings ønsker. Det er enhvers ret at blive behandlet, hvis man bliver syg. Og ikke som i Amerika, hvor du kan blive behandlet, hvis du har penge til det. Så regionerne skal have de midler, de skal bruge til behandling af deres syge borgere. Luk privathospitalerne og brug midlerne på offentlige sygehuse i stedet. Jeg ved godt, at man så kan tegne forsikringer, som så dækker hvis man bliver syg. En amerikansk undersøgelse viser, at forsikringsselskaberne gør alt for at undgå at komme til at betale. Og inden de finder ud af, om de vil betale. er deres patienter allerede døde. Lad nu være med at sige, at det ikke sker i Danmark. Nå ikke. Hvordan er det lige, det går med asbestofrene? De fleste af dem opnår ikke at få deres erstatning. Nu er der overenskomstforhandlinger, eller er der? Arbejdsgiverne sætter sig med armene over kors, De vil have lønnedgang, ellers vil de ikke forhandle. De er ligesom små børn, der sætter sig, hvis de ikke får deres vilje. Kan man forvente andet, de har jo en borgerlig regering i ryggen. Lønudgifterne er allerede meget kraftigt reduceret, der er blevet skåret mere end indtil benet på vores arbejdspladser, færre og færre medarbejdere, men produktionen er den samme. Så kære arbejdsgivere, I har allerede fået besparelser, men selvfølgelig, hvis den borgerlige regering kan hjælpe jer til mere, så skulle f.... også stå i det. I vil da have noget for jeres sponsorkroner.