Operationer

Smuthul fjerner frit valg uden lovbrud

Patienter, der vælger privathospital, kan alligevel ende i kø

NORDJYLLAND:Staten, regionerne og privathospitalerne er tæt på at indgå en aftale, der i praksis sætter det udvidede frie sygehusvalg ud af kraft - men gør det uden at komme på kant med loven. Ifølge sygehusloven har patienter, der ikke inden for en måned kan blive behandlet på et offentligt sygehus, ret til i stedet at søge et privathospital på regionens regning. Da strejken på sygehusene sluttede for halvanden uge siden, meddelte finansminister Lars Løkke Rasmussen (V), at han og regionerne var enige om at suspendere denne ret frem til 1. juli 2009. Problemet er, at retten til at vælge et privathospital fremgår af sygehusloven, og da Folketinget er sendt på sommerferie, kan loven ikke ændres de første måneder. Lars Løkke Rasmussens melding om "at gøre brug af nødretten" og suspendere ordningen udløste derfor panderynker hos både jurister og andre. Model smuthul Nu har parterne fundet et smuthul via en model, der, indtil loven ændres i Folketinget til efteråret, sætter patienterne i omtrent samme situation, som hvis loven var ændret allerede nu. Det sker ved, at regionerne - der efter konflikten slås med en stærkt forøget venteliste - køber et antal operationer på privathospitalerne. Til gengæld nedsættes der i hver region et samarbejdsudvalg, der visiterer patienter, som skal behandles i privat regi. Det skal ske ud fra et princip om, at de mest syge behandles først. Ikke først til mølle Hvis hr. Jensen fra Aabybro med den dårlige hofte, der ikke inden for en måned kan blive behandlet på et offentligt sygehus, i de kommende måneder kræver at benytte sin ret om udvidet frit sygehusvalg, kan han - som hidtil og helt i overensstemmelse med sygehusloven - blive henvist til et privathospital. Men hvor disse patienter hidtil er blevet behandlet på privathospitalet efter først-til-mølle-princippet, vil regionen og privathospitalet nu sammen vurdere ham og beslutte, hvor i køen han skal stå. I yderste konsekvens kan hr. Jensen risikere, at privathospitalerne afviser ham, fordi al kapacitet benyttes til patienter, der skønnes at have det værre end ham. Sundheds- og socialpolitisk direktør Lone Christiansen fra Danske Regioner siger, at hun håber, at aftalen falder på plads i løbet af nogle dage. Staten og regionerne vil prøve at få også de privathospitaler, der ikke er med i Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker i Danmark, med i aftalen. Det samme gælder de udenlandske sygehuse, som regionerne hidtil har samarbejdet med. Aftaler står ved magt Cheflæge Lars Bünemann, Privathospitalet Skørping, siger, at patienter, der har en sundhedsforsikring med ret til behandling i privat regi, ikke omfattes af aftalen. Dem kan privathospitalerne fortsat behandle, når de henvender sig. - Forskellen bliver, at det i en periode ikke suverænt er os, der afgør, hvornår patienter fra den offentlige venteliste, der kontakter os, behandles. - Det er vi klar til at acceptere, for vi har ud fra menneskelige hensyn også den opfattelse, at det er rimeligt, at de mest syge behandles først, siger han. Til gengæld betinger privathospitalerne sig, at regionerne sørger for, at de får fyldt senge og operationsstuer op i samme omfang, som de ellers ville have gjort. Sundhedsdirektør Per Christiansen, Region Nordjylland, oplyser, at et større antal nordjyske patienter allerede nu har fået en operationstid inden for de kommende uger på et privathospital efter de hidtidige regler. - Det hverken kan eller vil vi lave om på. De har fået en operationsdato, og den står fast. Derfor er det alene patienter, der endnu ikke er henvist til et privathospital, der omfattes af det nye visitationssystem, siger Per Christiansen. I aftalen lægges der op til, at den enkelte region og privathospitalerne allerede inden udgangen af næste uge skal mødes for at drøfte, hvilke typer operationer regionerne ønsker at købe fra privathospitalerne.