Lokalpolitik

”Smykket” ender på Hals Havn

Kun et nej fra farvandsvæsenet står nu imellem etableringen af nyt kunstværk på havnen

HALS:Så skulle det være ganske vist: Bent Exner-skulpturen ”Smykket” ender med at blive opstillet på Hals Havn. Helt som oprindeligt planlagt af bestyrelsen i Hals Kommunes Kunstfond. Det er en kendsgerning, efter at et flertal i teknisk udvalg i denne uge sagde ja til at ændre en tidligere udvalgsbeslutning for derved at skabe den fornødne plads på havnen i Hals. Med flertalsbeslutningen i teknisk udvalg er det nu kun et nej fra farvandsvæsenet, der kan forhindre en placering af ”Smykket” på Hals Havn, men et nej dérfra ventes ikke at blive svaret, når kommunen beder om det endegyldige ja til at opstille den omstridte skulptur i havneområdet. Det var i teknisk udvalg formand Johannes Elsnab (V), næstformand Svenne Weinreich (S) samt Poul Erik Lyngdorf (S) og Ib Munk (V), der stemte for det nye ja for Hals Havn. Over for dem stod Keld Petersen (S), der sagde nej, fordi han vil foretaget en revidering af kunstfondens vedtægter, inden der tages stilling til ansøgninger som denne, og derudover valgte Birthe Madsen (S) og Gert Andersen (K) at undlade at stemme. Flertalsbeslutningen, der i øvrigt giver mulighed for at opføre skulpturen i op til 12,5 meters højde, kommer som den foreløbige kulmination på en sag, der nåede at blive gevaldigt mudret undervejs, efter at kunstfonden i sin tid indledte skulptur- og kunstfond-debatten ved at foreslå ”Smykket” placeret på Hals Havn. Det sagde teknisk udvalg i første omgang nej til, og derfor valgte kunstfondbestyrelsen at se på nogle andre placeringsmuligheder. Det endte med et valg mellem en placering ved Omfartsvejen ved Gandrup eller ved V. Hassing Skole, men også her strandede sagen i teknisk udvalg, der sagde nej til begge ideer. Det fik så kunstfondbestyrelsen til over for byrådet at foreslå kunstfonden nedlagt, men det sagde et byrådsflertal nej til, og så vendte kunstfondbestyrelsen tilbage til byrådet med et valg mellem en placering ved V. Hassing Skole eller på Hals Havn. Og så pegede byrådsflertallet på Hals Havn som det bedst egnede område - hvorefter sagen på ny røg retur til teknisk udvalg for at få det tidligere nej omstødt til et ja. Det er nu sket, og formanden for kunstfondbestyrelsen, borgmester Bent Sørensen (S), er godt tilfreds. - Jeg er glad for, at der nu tilsyneladende er kommet en afslutning på sagen. Den har været længe undervejs, men demokrati er indviklet, siger han.