”Smykket” er igen på vej til Hals Havn

HALS:Det bliver efter al sandsynlighed alligevel på Hals Havn, at Bent Exner-skulpturen ”Smykket” opstilles efter et forår og en sommer med politisk uro om det kontroversielle kunstværk. Det står klart, efter at et flertal i byrådet i aftes besluttede, at det vil være bedre at placere ”Smykket” på Hals Havn end ved V. Hassing Skole. Sagen skal nu afgøres endeligt af teknisk udvalg i næste uge. Flertallet var på otte mod en, mens syv af de 16 fremmødte undlod at stemme, og de otte, der stemte for Hals Havn, var fra Socialdemokraternes lejr Jørgen Hansen, Svenne Weinreich og Jonna Hansen, og de blev bakket op af Venstres Johannes Elsnab, Preben Randbæk, Ane-Marie Viegh Jørgensen, Keld Jul Vagner og Jørn Martinsen. Over for dem stod borg-mester Bent Sørensen (S), der talte for en placering ved V. Hassing Skole, og han påpegede, at hans partifælle, den fraværende formand for kulturudvalget Sørn Nordhald, også ville have stemt for V. Hassing - hvilket betyder, at to af de tre politiske medlemmer af kunstfondbestyrelsen (Bent Sørensen, Ane-Marie Viegh Jørgensen og Sørn Nordhald) stemte imod den flertalsbeslutning, som byrådet nåede frem til. Læs mere i morgen.