Snæver oplysningspolitik fra Aalborg Kommune

TANDPLEJE:Aalborg Kommune tiltænker en udvidelse af eksisterende tandplejecenter, Frederiks Obelsvej 13, 9000 Aalborg. Jeg vil starte mine indsigelser mod projektet via de bløde værdier. Tandplejecentret er beliggende i et ældre roligt villaområde beboet med for langt størstedelen af husenes vedkommende familier med mindre eller skolesøgende børn. En udvidelse af tandplejecentret vil give en mærkbar øget trafik, som vil belaste og begrænse børnenes sikkerhed til legemuligheder. En livskvalitet vi vægter højt i lokalområdet Skipperen. I forvejen har området igennem de sidste år oplevet en total bygningsmiljøforandring. Først blev der nedlagt flere beboelseshuse for at bygge kapel. Derefter blev der bygget medicinerhus og garagehus m.m. Endvidere er der tiltænkt at bygge og udvide selve sygehuset. Vi føler os efterhånden meget presset i området af den øgede udbygning og dermed øgede trafik. Den 12. maj 2007 modtog kun fire husstande brev fra Aalborg Kommune om partshøring i søgt principgodkendelse til udvidelse af tandplejecenter. Jeg tolker det som en yderst snæver oplysningspolitik, som Aalborg Kommune lægger for dagen. Da hele villaområdet vil blive påvirket af udvidelsen og ikke har modtaget orientering herom. Bebyggelsesprocenten efter til- og ombygningen vil være 79,23 procent på grunden. Dette overskrider klart kommuneplanens rammeområde 3.2.B2 Vestre Alle m.m. hvor bebyggelsesprocenten er max. 40 procent. Højden og tiltænkte skråning ind mod naboejendommen på tilbygningen, overskrider også de gældende krav omkring højden på bygninger i området. Min undren over projektet er; at en ældre bygning fra 1950’erne, tidligere pigehjem nu tandplejecenter er tiltænkt til- og ombygning i et villaområde, der skal dække hele den nye Aalborg Kommunes tandplejecenter. Lovgivningen er ikke overholdt på området af Aalborg Kommune. Placeringen er ikke den optimale centrale til tandplejecentret. Det er et skråplan, at Aalborg Kommune bevæger sig ud på, og jeg kan have en bekymring om, hvad det næste tiltag i lokalområdet vil blive, samt Aalborg Kommunes oplysningspolitik.