Snak giver mindre vold

Viden og åbenhed kan mindske vold mod handicappede skolebørn, viser nordjysk projekt

NORDJYLLAND:Som leder af en skole for autistiske børn er Michael Sørensen ikke overrasket over, at en ny undersøgelse viser, at der bliver brugt magt mod elever som hans overalt i landet hver eneste dag. - Jeg tror aldrig, det helt kan undgås, siger han ærligt. - Men vi skal gøre alt, hvad vi kan, selv om det er svært. Især med nye børn, som kommer til os efter måske at have været på tre eller fire forskellige skoler, hvor de har haft det skidt, ikke har passet ind, ikke har haft nogle voksne, som forstod, hvad de havde brug for. De er dybt stressede, forpinte og mangler tit tillid til voksne. Det leder til situationer, hvor de er ude i at gøre vold på sig selv eller andre. Og så må vi for eksempel holde dem fast, fortæller Michael Sørensen, leder af Egebakken, en skole for 65 autistiske børn i Vodskov. At tre ud af fire ledere og lærertillidsmænd i følge undersøgelsen fra Børnerådet og Det Centrale Handicapråd har oplevet det, lyder for ham som et realistisk bud på dagligdagen på de danske specialskoler. Sådan var det også på en af Egebakkens afdelinger for et par år siden, men så gik lærerne i gang med en større analyse af, hvad der gik forud for fastholdelserne. Analysen viste, at især nye elever, der var udsatte. - Det var tydeligt, at det var elevens stress og vores manglende kendskab til den enkelte, der udgjorde en risiko, fortæller Michael Sørensen. Derfor arbejder lærerne nu på hurtigst muligt at lære hver elev at kende, så de især kan undgå at sætte eleven i situationer, hvor risikoen for at komme til at bruge magt er stor. Lærerne er også altid to sammen, så der er en til at tage over, hvis den anden mister overskuddet. Det hjalp. - Hvor vi havde mindst fem til seks fastholdelser om måneden, er vi nu nede på højst en, fortæller Michael Sørensen. Underviser andre Indsatsen på Egebakken betød også, at en lærer og pædagog herfra nu har videreuddannet sig og tager rundt til amtets øvrige specialskoler og -klasser for at undervise kollegerne. - Vi kan ikke helt undgå at bruge magt, men vi kan komme langt med at tale åbent om det og holde fast i, at det ikke er en løsning, siger Bente Brink, kontorchef i Nordjyllands Amt og ansvarlig for amtets specialundervisning. Ifølge hende kan den "alt for store" brug af magt også skyldes god vilje, hvor omvendt det end lyder. - Pædagogisk har man i de senere år jo prøvet at give eleverne mere og mere spillerum, givet dem mulighed for at være mere selvstændige. Det er sympatisk nok, men det betyder også, at eleverne oftere end før kommer ud i situationer, som de ikke kan klare. Og det kan lede til brug af magt fra de voksnes side, siger Bente Brink. Hverken hun eller Michael Sørensen ser manglende resssourcer til området som en forklaring. - Vi er ikke dårligt normerede, selv om flere folk altid er godt. Men brugen af magt skyldes ikke, at vi voksne er stressede, fordi vi er for få, men at vi ikke ved nok om, hvad vi skal gøre i stedet. Derfor er der kun en vej frem, og det er at være åbne om det, så alle kan lære mere, siger Michael Sørensen.