Trafikulykker

Snak, men ingen handling

Politiet har endnu ikke afsluttet sine undersøgelser, men har indtil nu ikke kunnet finde en forklaring på, hvorfor den 22-årige mand ved højlys dag overså krydset og slog sig selv ihjel ved et solo-uheld.

Politiet har endnu ikke afsluttet sine undersøgelser, men har indtil nu ikke kunnet finde en forklaring på, hvorfor den 22-årige mand ved højlys dag overså krydset og slog sig selv ihjel ved et solo-uheld.

Allerede i marts 2008 var der dialog mellem Rebild og Mariagerfjord Kommune om trafiksikring af det T-kryds, hvor en 22-årig mand kort før jul kørte galt og omkom. De to kommuner kommunikerede 18. marts pr. e-mail om problemerne med krydset og drøftede også mulige løsninger. Det skete, efter at en beboer tæt ved krydset havde påpeget, at stedet var voldsomt belastet af uheld. Men efter den korte maildialog foretog de to kommuner sig ikke mere, og 19. december gik det efter en stribe større og mindre uheld helt galt, og den 22-årige mand kørte sig ihjel i krydset. Juleaftensdag satte Mariagerfjord Kommune et såkaldt forvarslingsskilt op 150 meter før selve krydset. Rebild Kommune har indtil videre besluttet at opsætte ekstra reflekterende vejvisningsskilt og overvejer ekstra afmærkning i selve krydset samt varslingsskilte på Hurupvej på begge sider. Politiet har endnu ikke afsluttet sine undersøgelser, men har ikke fundet en forklaring på, hvorfor den 22-årige mand ved højlys dag overså krydset og slog sig selv ihjel ved et solouheld.