EMNER

Snart afgørelse

] Der er kun lidt mere end en uge til, at Aalborg Byråd og Nordjyllands Amtsråd skal tage stilling til linjeføringen for en ny Limfjordsforbindelse. Meget tyder på, at flertallet af politikerne er mest stemt for en linje over Egholm. De øvrige muligheder er en linje gennem Aalborg Vest til Lindholm eller en udvidelse af den eksisterende tunnel.