Lokalpolitik

Snart grønt lys for center

Lokalplanforslag anbefales af udvalg efter at have været i offentlig høring

SÆBY:Meget tyder på, at storkøbmand Rode Andreasen snart får grønt lys til at gennemføre sine planer om indretning af et stort butikscenter på den tidligere Falck-station i Sæby - efter en ombygning og omfattende udvidelse. Både Sæby Byråds tekniske udvalg og økonomiudvalget anbefaler nemlig nu over for byrådet, at det udarbejdede lokalplanforslag godkendes - med mindre ændringer afledt af indsigelser og bemærkninger indkommet i forbindelse med, at lokalplanforslaget i otte uger har været ude i offentlig høring. Ved fristens udløb var der indkommet fem indsigelser, som inden den politiske behandling blev vurderet af kommunens plansektion. Plansektionen har vurderet, at indsigelserne omkring en støjvolds placering følges og flyttes fra skel til cirka midt i plantebæltet ved det tilstødende boligområde. Indstillingen herom anbefales af teknisk udvalg. Samtidig indstiller udvalget, at der ikke må etableres flagparker omkring butikscentret, men at der maksimalt må opsættes tre flagstænger inden for lokalplanområdet - og at deres højde højst må være 12 meter. Økonomiudvalget har besluttet over for byrådet at anbefale teknisk udvalgs indstilling - og det indebærer efter al sansynlighed, at byrådet på sit næste møde vil vedtage den endelige lokalplan for butikscentret. Købmand Rode Andreasen har ikke planer om selv at indrette forretninger i centret og satser i stedet på en række lejemål til forskellige brancher. I forbindelse med den offentlige høring indkom der også bemærkninger omkring bl.a. trafikforholdene. Dem er der foreløbig ikke taget stilling, for trafikforholdene indgår ikke i selve lokalplanen.