Snart slut med at betale vandet med lånte penge

Pensionister må fremover selv betale

SKAGEN:Fra nytår er det slut med en ekstra service, som Skagen Kommune har ydet kommunens pensionister, nemlig at de kan låne til betaling af forbrugsafgifter mod at kommunen får pant i deres hus. Det er betalingen af for eksempel vand, spildevand, renovation og genbrugsgebyr, pensionister har kunnet få kommunalt lån til. Låneordningen er populær, og kommunen har registreret et stigende antal lånere. Det hænger formentlig både samme med, at det kan være svært at få råd til forbrugsafgifterne ud af en almindelig pension og med, at lånene kun forrentes med det halve af diskonto'en. Byrådet har nu besluttet, at man stopper med låneordningen fra nytår. Fra og med 2003 er det alene betalingen af ejendomsskatterne, der kan klares ved, at betalingen ydes som et lån - mod pant i ejendommen. Der er netop nu 207 pensionister i Skagen Kommune, der har fået bevilget lån til ejendomsskatter og forbrugsafgifter, og de har lånt ialt 14,4 millioner kroner. Alene i år er der hidtil givet lån for 2,4 millioner kroner, og af det beløb er de 830.000 kroner ydet som lån til betaling af forbrugsafgifter. Der er i år givet 31 nye lån, og der er 10 lån, som er blevet indfriet, oplyste borgmester hans Rex (V) på byrådsmødet. I forbindelse med byrådets behandling af sagen foreslog Inger Støtt (V), at kommunen ikke blot nøjes med at annoncere den ændrede praksis, men at man i god tid inden nytår skriver ud til hver enkelt af låntagerne og gør dem opmærksom på ændringen, så de er forberedt på, at de fra nytår skal betale af egen kassebeholdning for vand, renovation med mere. Bjarne Kvist (S) opfordrede til, at man i samme brev også gør pensionisterne opmærksom på, at de vil have mulighed for at få lån til forbrugsudgifterne i et pengeinstitut på nogenlunde samme vilkår, som de hidtil har kunnet få det hos kommunen - dog blot til en noget højere rente, end den kommunen opkræver.