Fødevarer

Snart slut med det lokale frysehus

Generalforsamling har besluttet at nedlægge frysehuset i Ø. Brønderslev

ØSTER BRØNDERSLEV: Gennem de seneste år er interessen for at benytte det lokale andelsfrysehus i Øster Brønderslev faldet. Derfor har den nuværende bestyrelse taget initiativ til at opløse andelsselskabet, og der har netop været holdt generalforsamling med dette punkt på dagsordenen. Her blev det fremlagt, at flere andelshavere forgæves har forsøgt at komme af med deres frysebokse, og andre bokse har stået mere eller mindre tomme, mens folk alligevel har betalt den lille, årlige leje. Frysehuset blev etableret efter tegningen af andele i 1950 og blev indviet i 1951, og det har været flittigt benyttet gennem årene enten som familiernes eneste fryser eller som supplement til opbevaring af sæsonens frugt og grøntsager eller af kød efter slagtning. Årsagen til den faldende interesse kan ikke være prisen, for den kan ikke afskrække folk, da den årlige leje er lavere end driftsudgifterne ved at have en fryser selv. Deltagerne i generalforsamlingen, hvoraf én havde haft sin boks i 40 år, diskuterede forslaget og var enige i bestyrelsens holdning. Udviklingen i holdningen til den type fællesskaber har ændret sig, men vigtigst er det, at folks indkøbsvaner har ændret sig, så færre har brug for store frysere. Det tog generalforsamlingen konsekvensen af og fulgte bestyrelsens indstilling, så Øster Brønderslev Andels Frysehus nedlægges pr. 1. maj i år efter 56 års virke. Den sidste bestyrelse blev således: Agner Larsen (formand), Knud Erik Sørensen (kasserer) og Henning Kristensen, der for første gang i mange år havde fået andelshavere til at deltage i en generalforsamling,og således også for sidste gang. En mere pragmatisk baggrund for, at nedlæggelsen af huset sker netop nu og ikke først lidt senere, var også, at der havde meldt sig to interesserede købere til huset og den 109 kvadratmeter lille grund, det ligger på. Derfor udarbejder bestyrelsen salgsmateriale på hus og grund, og dette annonceres. Herefter har alle interesserede fire uger til at komme med et købstilbud, så den endelige overdragelse kan ske pr. 1. maj.