Ældreforhold

Snart tages der hul på ny bydel

} NORDBYEN: Inden kalenderbladet for marts skal vendes, vil borgmester Jens Arne Hedegaard (V) have stukket spaden i jorden i Brønderslevs nordby. Det forsikrer han, efter at byrådet har godkendt lokalplanen for Boligområde Nordbyen, der har været i høring. Der er ikke kommet en eneste indsigelse, efter at projektet har været i høring. Jens Arne Hedegaard kunne også med glæde konstatere, at byrådet godkendte et lokalplanforslag for et rekreativt område Brønderslev Nord. Lokalplanen udlægger området til rekreativt område i form af en bypark.Anvendelsen af dette område til bypark er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser eller med forslag til kommuneplan. Derfor har det været nødvendigt at udarbejde en lokalplan, der udlægger området til bypark, når en senere etape af masterplanen for Nordbyen realiseres. Renovering af plejehjem på vej } RENOVERING: Brønderslev Byråd har givet en anlægsbevilling på 800.000 kr. til projektering m.v. forud for renoveringen af Plejehjemmet Rosengården i Jerslev. Det er planen at tage hul på en renovering af Rosengården til 20-22 boliger. Det er planen, at renoveringen skal ske i eget regi. Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvad der skal ske med køkkenet på plejecentret Rosengården. Fremtiden for køkkenet afventer, at der udarbejdes skitseprojekter, der dels tager udgangspunkt i at bevare produktionskøkkenet, og et projekt alene med anretterkøkken. Borgmester Jens Arne Hedegaard regner med, at fremtiden for køkkenet på Rosengaarden snart kan afklares. Rådgivning og bistand i forbindelse med ombygningen fra plejehjem til almene ældreboliger foreslåes af Kommunernes Bygge- og Anlægsrevision. Med baggrund i skønsmæssige vurderinger/beregninger fra Kommunernes Revision blev der ved budget 2005 afsat et indtægtsbeløb på 1,5 mio. kr. på social- og sundhedsudvalgets investeringsoversigt. Beløbet indeholder det skønsmæssige samlede nettoresultat af anlægsøkonomien for projektet.