Snart vores tur til at få euro?

1. januar 2008 indførte Cypern og Malta euroen.

Dermed er den fælles valuta, euroen, indført i over halvdelen af EU-området, der dækker et område, som strækker sig fra Middelhavet i syd til den arktiske cirkel i nord. Siden indførelsen af euroen 1. januar 2002 er der nu mere en 300 millioner europæere ud af EU¿s samlede befolkning på 493 millioner, hvis dagligdag leves i euro-området. 2008 kommer således til at markere den anden udvidelse af euro-området siden starten i 2002, i 2007 indførte Slovenien euroen. Den fælles valuta er en naturlig del af det indre marked, fordi det kan fungere mere effektivt samtidigt med, at den fælles valuta skaber økonomisk vækst ved, at man undgår valutakurssvingninger, som giver mere stabile handelsbetingelser, idet man førhen skulle medregne valutasvingninger til omkostningerne, og det er min opfattelse, at euroen allerede har givet grundbund for markant vækst, og virksomhederne har nemmere ved at planlægge deres investeringer på grund af færre usikkerhedsfaktorer. Eftersom flere og flere medlemslande vil indføre euroen, vil den blive et symbol på en fælles europæisk identitet, fælles værdier og den europæiske integrationssucces. Eurosamarbejdet vil komme til at fungere som en stimuli for yderligere integration ved at vise, at medlemslandene ved en fælles indsats kan opnå vidtrækkende fordele, også for Danmark når vi indfører euroen i 2008 eller 2009, efter en positiv folkeafstemning, og når flere af de nye medlemslande indfører euroen for at være med til at træffe den overordnede økonomiske politik i eurozonen. Der skal Danmark også sidde med i fremtidens Europæiske samarbejde. Naturligvis.

Forsiden