Lokalpolitik

Snedsted Hallen kan optage lån til tilbygning

Tre brugere står klar til at buge faciliteter i nytilbygning til hallen SNEDSTED: Thy Klatreklub, Snedsted Ungdomsklub og muligvis også Snedsted Fritidsklub, som i øjeblikket er på vågeblus, men søges reorganiseret som eventuelt som en juniorklub, er mulige brugere af faciliteterne i en ny tilbygning til den selvejende institution Snedsted Hallen. Hallen har netop fået byrådets accept af, at der kan optages et lån på 1,6 millioner kroner til at realisere projektet, vel at mærke et lån uden kommunal sikkerhedsstillelse, understregede Preben Dahlgaard (R), formand for udvalget for børn-, familie og kultur under byrådets behandling af sagen. - I øjeblikket har vi en ungdomsklub og en klatreklub, som ikke har nogen steder at være. Begge er sagt op i deres tidligere lejemål i Snedsted Kulturhus, som er solgt til en lokal erhvervsdrivende, sagde Preben Dahlgaard. Hallens eget overslag viser, at der er balance mellem driftsudgifter - inklusive forrentning af et nyt lån - og indtægter - et forhold, som ifølge borgmester Erik Hove Olesen talte for byrådets accept til optagelsen af lånet. Foruden muligheden for at få nye lokaler understreger hallen i sin ansøgning, at der også er mangel på lokaler til depotrum ligesom tiltrængte vedligeholdelsesarbejder på hallens sydgavl skal laves som en del af et samlet projekt for udvidelser og renovering. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk