Sneen blev dyr

Det langvarige vintervejr i årets første måneder kommer til at koste amtet ekstra. Amtets udvalg for teknik og miljø har opgjort, at der er brug for en tillægsbevilling på syv millioner kroner.

Det bliver dog ikke penge som udvalget selv skal finde på sit eget budget. De ekstra udgifter bliver klaret med et greb i amtets kasse. Noget lignende vil ske, hvis der i året sidste måneder kommer hårdere vintervejr end forudset. Foreløbig regner amtspolitikerne med, at indsatsen i de sidste måneder af året kommer til at svare til, hvad der gennemsnitligt har været brugt tidligere: - Men i årets første måneder havde vi en lang periode med vintervejr, hvor vi rigtig mange gange måtte ud med materiel. Og det har kostet, siger formanden for amtets udvalg for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp (V).