Sneen ryddes lige så godt

EMNER 21. september 2004 06:00
NORDJYLLAND: Snerydningen på de nuværende nordjyske amtsveje bliver ikke ringere, når kommunerne overtager ansvaret for opgaven. Det garanterer Andreas Duus, der er teknisk direktør i Hjørring Kommune og amtsformand i Kommuneteknisk Chefforening. - Samfundet forventer af os, at opgaven løses på mindst samme niveau som nu, og det vil vi leve op til, fastslår Andreas Duus. Han forstår de amtsansattes bekymring, men deler den ikke. Ganske vist vil der i fremtiden ikke være en regional myndighed til at koordinere vintervedligeholdelsen. Men Andreas Duus føler sig overbevist om, at de fremtidige kommuner vil finde sammen om at løse denne og mange andre opgaver med tilknytning til vejene. - Der er ingen fidus i, at der i hver af Nordjyllands måske syv, otte eller ni kommuner skal sidde en person og styre dette her. Det ville betyde en unødig bureaukratisering og blive dyrt. Min forventning er, at kommunerne i hele eller dele af det nuværende Nordjylland sammen vil aftale, at én kommune styrer vintervedligeholdelsen på vegne af en række kommuner, siger han. Et sådant samarbejde vil også have den fordel, påpeger Andreas Duus, at niveauet for snerydningen på det overordnede vejnet bliver ensartet. Det er vigtigt, for det vil være farligt for trafikanter, der krydser kommunegrænser, hvis de udsættes for store udsving i vejenes tilstand. -søwo
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...