Gistrup

Sneen var væk ved andet forsøg

{ GISTRUP: Den berammede generalforsamling i Torsdagsklubben i Gistrup måtte som følge af snestormen torsdag 22. februar aflyses, men den blev afviklet forleden uden sne og i 10 graders varme, så der var meget stor opbakning blandt de omkring 80 nuværende medlemmer til bestyrelsens nye tiltag om at kombinere årsmødet med en fællesspisning. På mødet blev det bl.a. oplyst, at der som følge af omkring et halvt hundrede deltagere til spillene hver anden torsdag aften i sæsonen på Beltoften var blevet et overskud på knap 4000 kr. i foreningen sidste år. I forbindelse med debatten på mødet blev det af flere fremmødte foreslået at hæve kontingentet fra 35 kr. til 50 kr. årligt, og det forslag blev enstemmigt vedtaget da alle mente, at der allerede nu var fuld valuta for pengene. Også den årlige forsommerudflugt i juni og heldagsudflugten i august sidste år havde stor opbakning, så alt i alt var det et meget positivt møde. Umiddelbart inden den efterfølgende spisning og et af de populære bankospil blev Johannes Jensen, Maja Johansen og Ella Christensen alle genvalgt til bestyrelsen, mens der også var genvalg til Egon Kjeldsen som revisor og til Katrine Jensen som revisorsuppleant.