Trafikpolitik

Sneglefart erstattes af p-zone i Løkken midtby

LØKKEN:Mange kritiske røster om sommerens forsøg med lege- og opholdsareal i Løkken midtby, hvor hastighedsgrænsen blev sænket til 15 km/t, får nu teknisk udvalg tiil at sløjfe (snegle)fartgrænsen alle andre steder end i centerområdet. Da udvalget stadig gerne vil undgå en vildtvoksende skilteskov i Løkken, forsøger udvalget i stedet at lave p-zone i gågadeområdet og en del af de veje, der fører ind til Torvet. P-zone betyder at man kun må stille bilen fra sig i afmærkede båse, og dem skal der muligvis laves lidt flere af i midtbyen. I perioden 15. juni til 15. august, hvor der skal puttes penge i p-automaterne på de store p-pladser, må man højst holde i p-båsene i to timer. Forslaget sendes nu til udtalelse hos politiet.