Sneglerapport

Lars Bjørnsbo fra Ecostyle laver i år en systematisk undersøgelse af hvordan situationen med snegle ser ud. 100 rapportører står bag nettet, og i øjeblikket vælter det ind med meldinger, der viser at sneglene er der. Lars Bjørnsbo har kun registret de skriftlige henvendelser, men har herudover fået mange telefonhenvendelser. Foreløbig viser tallene: 50% af rapportørerne angiver samme eller flere snegle sammenlignet med sidste år. sneglene findes i små 0-3 cm størrelser, 60%, og mellemstore 3-6 cm, 40%.store 6-12 cm er foreløbig kun fundet i et enkelt tilfælde. sneglene er fremme tidligere i år end sidste år? Årsagen skyldes måske folk er blevet mere opmærksomme. 50% angiver at dræbersneglene æder de andre snegle. sidste år har rapportører prøvet at bekæmpe med Nematoder og alle angiver, at de efterfølgende blev nødt til at finde alternativ løsning. der er ikke endnu fundet snegle udklækket fra æg.