EMNER

Sneplove arbejder stadig på højtryk

Gummigede også sat ind for at rydde især de mindre veje med strandede biler rundt i Rebild Kommune.

De 17 entrerede sneplove i Rebild Kommune arbejder i øjeblikket på højtryk. På samme tid oplyser ingeniør Knud Erik Jessen fra kommunens vinterberedskab, at flere gummigede også er gået i gang med at gøre flere kommunale veje, primært de mindre, farbare for trafikanter. Her har sneplovene nemlig ikke på grund af adskillige strandede personbiler og lastbiler mulighed for at komme frem. Ifølge kommunens trafikafdeling er der cirka 850 kilometer kommunale veje rundt i Rebild Kommune, hvoraf omkring 80 kilometer er regulære mindre grusveje.

Forsiden