Snerydning på cykelsti sparet væk

Skolen har henvendt sig til amtet, der ikke vil udelukke, at de har lavet en fejl.

HALS:Manglende snerydning på de dobbeltrettede cykelstier vest for Hals Skole har nu fået skolen til at henvende sig skriftligt til Nordjyllands Amt for at få omstødt amtets beslutning om at spare snerydningen af de omhandlede cykelstier. Skolebestyrelsesformand Maiken Sørensen og skolesinspektør Vagn Andersen skriver på vegne af skolen, at man har forståelse for, at det tager tid at rydde vejene, og at der må foretages en prioritering i rydningsarbejdet. Men at man er blevet overrasket over at høre, at snerydningen på cykelstierne på strækningen er blevet sparet væk. De to repræsentanter fra skolen forstår ikke besparelsen, da både børn og voksne benytter cykelstierne, bl.a. i forbindelse med skolegang. I brevet til amtet spørger man, om det virkelig er korrekt, at det er besparelser, der gør, at de omtalte cykelstier ikke er ryddet. Spørgsmålet kan afdelingsleder i vejkontorets driftsafdeling Ernst Østergaard Pedersen hutigt svare på. Det er nemlig sådan, at amtspolitikerne tidligere har vedtaget at spare 800.000 kr. på snerydningen på cykelstierne i det åbne land, for at få budgettet til at hænge sammen. Besparelsen betyder, at en tredjedel af cykelstierne i det åbne land ikke bliver ryddet for sne. Politikerne har hjemmel i loven til spare på sneen, men glatførebekæmpelsen må de ikke stoppe med. Den tredjedel af cykelstierne i det åbne land, hvor snerydningen er sparet væk, er ikke tilfældigt valgt, understreger Ernst Østergaard Pedersen. Amtet har været inde at kigge på, hvor mange cyklister, der bruger stierne. Han vil dog ikke afvise, at amtet kan være på glatis. - Jeg vil ikke udelukke, at vi har lavet en fejl, det må vi tage stilling til, når vi får en henvendelse. Også andre borgere i Nordjylland har fundet nummeret frem til vejvæsenet i i forbindelse med prioriteringen. - Vi har fået mange henvendelser fra folk, der synes, at det er helt tåbeligt, det vi har gjort. Det kan være, at de har ret, men pengene har man altså skulle finde et sted. Ifølge afdelingslederen kan konsekvensen af de mange henvendelser være, at man er nødt til at gå til politikerne og tage sagen op igen. Ernst Østergaard Pedersen lover i øvrigt, at man vil overveje sagen nøje, hvis Hals Skole kan påvise, at den manglende snerydning har konsekvenser.