Snerydningen halter - kommunen beklager

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hos kommunen erkender man, at det ikke helt er lykkedes at levere den vare, borgerne har krav på og behov for i form af ryddede veje.

AALBORG:Det lykkes ikke helt godt for de entreprenører, Aalborg Kommune har hyret til snerydning, at forstå en enkel og klar instruks. Tirsdag var instruksen entydigt at få ryddet sne på boligvejene. Helt uden skelen til prioritering af om der f.eks. var tale om en privat vej eller ej. Sneen skulle væk, så folk skulle kunne færdes sikkert på de veje, hvor de bor. Der er fortsat mange boligveje, der ikke har set skyggen af en sneplov. Og onsdag fik entreprenørerne endnu en gang besked på at lade være med at køre rundt og spilde tid, der hvor sneen allerede er ryddet. Og til at lade være med at skele til, hvilken status en boligvej havde i prioriteringssystemet. Der skulle bare ryddes sne. John Mejlsted fra Aalborg Kommunes afdeling for trafik og veje lovede i går, at al sne på boligvejene ville være væk i løbet af onsdag. - Vi bliver jo kimet ned af borgere, der har svært ved at færdes normalt der, hvor de bor. Det er både bilister og ældre mennesker, der ikke kan komme frem til fods, siger kommunens mand, der beklager, at snerydningen ikke har fungeret optimalt. Helt galt er det med kommunens cykelstier. Fordi der kom så meget sne på kort tid, kan de små maskiner, der er egnede til cykelstierne, ikke klare masserne af sne. Og lidt større maskineri, der kan, vil ødelægge asfalten på cykelstierne, fordi de er for tunge. - Jeg er nødt til at erkende, at vi ikke kan holde cykelstierne fri for sne. Der må vi vente på højere temperaturer, så det forsvinder af sig selv, siger John Mehlsted. I et forsøg på at få snerydningen til at fungere efter hensigten, har kommunen konstant 10 ansatte kørende for at holde øje med, at entreprenørerne fjerner sne efter de instrukser, de får. Og hos kommunen erkender man, at det ikke helt er lykkedes at levere den vare, borgerne har krav på og behov for i form af ryddede veje.