Snifning af lightergas

Gennemsnitsalderen ligger som regel mellem 13 - 15 år. Der er som regel tale om drenge, og det foregår som regel i en gruppe. Rusen minder om en alkoholrus med vrøvlende tale og usikker gang. Virkningen holder sig 30 til 45 minutter. Derefter træthed, hovedpine og kvalme. Snifning af lightergas kan medføre dødsfald, fordi stofferne kan bedøve åndedrættet, og den unge kan blive kvalt. Snifning kan også forstyrre hjertets rytme, så pludseligt hjertestop kan forekomme. Dødsfaldene sker pludseligt og uden varsel og kan ske timer efter, at man har sniffet. I Danmark er der inden for en periode på 20 år kendskab til ca. 30 dødsfald i forbindelse med snifning. Misbruget kan også give anledning til eksplosion og alvorlige forbrændinger. Snifning er ikke videre udbredt i Danmark, men hvor det forekommer, sker der som regel en spredning af misbruget til kammerater. Det er ofte et forbigående fænomen blandt unge på efterskoler og institutioner for børn og unge samt mindre grupper af marginaliserede unge. Kilde: SSP i Vejle og Storstrøms Amt.

Forsiden