Skolevæsen

Snitsår i sigte for en succes

Færre bliver formentlig noget ved musikken næste år

SINDAL:De kommunale besparelser på næste års budget vedrører også Sindal Kommunale Musikskole, der ifølge tal fra Statens Musikråd er en af landets allermest succesfulde af slagsen, hvis man kigger på, hvor mange elever skolen er i stand til at rekruttere i forhold til kommunens størrelse. Ifølge Venstre-flertallet i kulturudvalget er dog en succes, som må holde for, så oplægget, der tidligere har været omtalt i avisen, går på, at musikskolen spænder livremmen ind for 200.000. Betydningen af spare-forslaget kan være svært at forudsige: For det første, fordi budget-drøftelserne stadig er i gang, men også fordi, at politikerne ifølge skoledirektør Arne Nyhus ikke detaljeret har slået fast, hvordan besparelserne skal falde. Det har nemlig også betydning, fordi kommunens budgetår jo ikke følger musikskolens sæson, som følger skoleåret. Ret effektiv Ifølge Sindal Kommunale Musikskole svarer beløbet til en besparelse på godt 10 procent, og skolen påpeger, at der tre muligheder for at efterleve den eventuelle beslutning. Man kan skrue op for elevbetalingen, men det kan ikke give hele beløbet. I den forbindelse oplyses det fra forvaltningen, at man skal være varsom med at skrue for meget op, for ryger egenbetalingen op over 33 procent ryger statstilskuddet. Musikskoleleder Erik Randrup oplyser, at man i princippet også kan øge effektiviteten, men det bliver ifølge lederen lidt svært, da man i forvejen underviser omkring syv elever i timen, mens tallet på landsplan kun er på omkring fire. Endelig er der muligheden for at skære i undervisning og dermed lønudgifterne, men hvis hele besparelsen skulle komme fra den konto, ville det resultere i en fuldvoksen venteliste på et par hundrede elever. Færre tilbud Formanden for Sindal Kommunelse Musikskoles bestyrelse, Morten Klyvø, forudser, at skolen kommer til at stå i en svær situation, hvis besparelserne fastholdes. - Politikerne vil gerne have, at vi hæver elev-betalingen, men selv om vi gør det, er der ingen tvivl om, at besparelsen også kommer til at betyde nedgang i tilbud og undervisning, siger musikskolens formand. Musikskole-leder Erik Randrup vurderer i øvrigt løseligt, at man i øjeblikket har en samlet egenbetaling på omkring de 30 procent, og knap 800 elever er tilmeldt skolen i denne sæson, mens et halvt hundrede er kommet på venteliste. På mandag er der 1. behandling af budget 2003 i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet.