Retspleje

Snød med moms for at holde liv i firma

AALBORG:Tre måneders betinget fængsel, 100 timers samfundstjeneste, en bøde i størrelsesordenen 650.000 kroner samt tilbagebetaling af et tilsvarende beløb til Told & Skat. Det blev straffen til ejeren af et nu krakket firma i Aalborg-området, da han i retten i Aalborg blev dømt for momssvig for omkring 650.000 kroner. Ifølge sagens oplysninger kørte mandens firma, der beskæftigede sig med dræning, dårligt, og i den sidste tid op til det endegyldige krak og en konkurs, forsøgte manden tilsyneladende at få økonomien i firmaet til at hænge sammen ved at udeholde en betydelig del af omsætningen fra momsregnskabet. I alt blev Told & Skat derved snydt for de omkring 650.000 kroner. Pengene gik imidlertid ikke i mandens egen lomme, men blev brugt til at forsøge at holde andre kreditorer fra døren, og det vurderede retten i sidste ende som en formildende omstændighed. Selv om sagen beløbsmæssigt normalt ville udløse en ubetinget fængselsstraf, nåede retten blandt andet af den grund undtagelsesvis frem til, at gøre straffen på tre måneders fængsel betinget. Det vil sige, at firmaejeren kan slippe for at komme i fængsel, hvis han til gengæld udfører 100 timers samfundstjeneste og i øvrigt holder sig fra lignende kriminalitet i prøvetiden. Som det er skik og brug i den slags sager, skal manden betale det unddragne momsbeløb til myndighederne, men derudover skal han altså også betale en bøde i samme størrelsesorden.