Børnepasning

Snor sig fri af indgreb fra minister

Borgmester vil ikke vente på grønt lys fra indenrigsministeren - anlægsprojekt tilrettes økonomisk

HALS:Borgmester Bent Sørensen (S) er så indstillet på at få sat hurtigt gang i anlægget af den nye børnehave i Hals, at han nu er klar til at sno sig økonomisk fri af et muligt indgreb fra indenrigsminister Lars Løkke Rasmussens (V) side. Det sker i forlængelse af Lars Løkke Rasmussens nylige beslutning om at fremsætte et lovforslag gående på, at fremtidige anlægsprojekter på over en mio. kr. skal godkendes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, inden de kan igangsættes. For Hals Kommune er det et lovforslag, der kan få betydning for den nye Hals-børnehave, som byrådet på det seneste byrådsmøde sagde endeligt ja til at bygge - som det i øvrigt lige siden 2002 har været byrådets plan. Dengang blev der afsat fem mio. kr. til formålet i forbindelse med den kommunale budgetlægning for 2003, men et par offentlige licitationer i løbet af sidste år gav begge resultater, der lå markant over det af byrådet forventede. De uventede licitationsresultater ikke bare forsinkede byggestarten - det førte også til en flertalsbeslutning i byrådet om at afsætte godt 1,2 mio. kr. ekstra til opgaven. Dén beslutning blev truffet i december 2003, men det er i forlængelse af Lars Løkke Rasmussens nye fokusering på en-millioner-kroners-grænsen i forbindelse med nyanlæg, at Bent Sørensen nu vil undgå enhver mulig indgriben fra ministerens side. - Vi tilretter projektet, så det kan holdes inden for seks mio. kr. Dermed er grænsen ved en mio. kr. (for de ekstra-bevilgede penge, red.) ikke overskredet, og så mener vi, at vi godt kan gå i gang, fortæller Bent Sørensen. - Vi vil ikke ind i en ny godkendelsesprocedure, der kan tage lang tid. Loven skal jo først vedtages, og derefter skulle der ses på en mulig godkendelse. Det vil vi ikke vente på, tilføjer borgmesteren. Med tilretningen af projektet er det på papiret den nye p-plads på stedet, der pilles ud. Her var det oprindeligt planen at plukke et beløb på godt 200.000 kr. fra den ”besparelse”, som kommunen opnåede i forbindelse med licitationen for anden etape af Hals Skoles renovering, men spørgsmålet om p-pladsen - som den nye børnehave skal dele med ind-skolingen på Hals Skole - ventes nu at blive taget op som en særskilt sag senere. Mens Bent Sørensen og Hals Kommune derfor er på vej til at gennemføre en tilretning, der primært har til formål at holde Lars Løkke Rasmussen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i ro, så tør borgmesteren også godt nu sætte navn på den håndværker, der ventes at få to-talenprisen i forbindelse med anlægget af den nye børnehave - selv om der fortsat forhandles om de sidste detaljer i det tilrettede børnehave-projekt. Den af byrådet udvalgte håndværker er Poul Erik Nielsen fra V. Hassing, og Bent Sørensen & Co. i byrådet har dermed udhulet en af Hals Erhvervsforening nyligt fremsat kritik gående på, at de i byrådet havde valgt at se bort fra de lokale i gruppen af bydende håndværkere. Bent Sørensen kan i øvrigt endnu ikke sætte præcis dato på starten for det nye børnehavebyggeri - ud over at sige, at det vil ske meget snart.