EMNER

Snyd af værste skuffe fra VK

Lige inden jul kunne regeringen og Dansk Folkeparti lægge en stor gave under træet til dansk landbrug:

Her vedtog de nemlig sidste etape i den gaveregn, som siden regeringen trådte til, er regnet ned over landbruget. Siden 2001 er støtten til landbruget øget med 4 mia. kroner. Tallene viser, at man siden 2001 har givet landbruget skattelettelser for 2,3 mia. kr. Det er ifølge regeringen sket for at modsvare det fald, der har været i EU-tilskuddene. Men der har slet ikke været noget fald i tilskuddene fra EU. De er tværtimod øget med 1,7 mia. kroner siden 2001. Det betyder en samlet gave fra regeringen og Dansk Folkeparti på 4 mia. kroner. Det svarer til en vækst på 133.000 kr. pr. årsværk i landbruget eller mere end en ekstra folkepension oven i hatten. Hele oppositionen stemte imod, men denne seneste etape af gaveregnen blev vedtaget med Dansk Folkepartis støtte til trods for, at DF for et par måneder siden sagde, at der ikke ville blive flere skattelettelser med deres stemmer. Landdistrikterne har brug for penge til udvikling. Til bosætning, alternative erhverv, miljø, trafik og infrastruktur, frem for denne bevidstløse uddeling af yderligere fast varig kontanthjælp til et såkaldt ”liberalt” erhverv. Under alle omstændigheder er det snyd af værste skuffe, når regeringen begrunder de massive skattelettelser til et enkelt erhverv med faldende EU-tilskud, når det rent faktisk er det modsatte der gør sig gældende.