Gymnasiale uddannelser

Snyd koster dyrt

To fik ikke studentereksamen, da de kopierede fra nettet.

Brønderslev Gymnasium og Hf-kursus har indført kontrol af elevernes skriftlige afleveringer. De kontrolleres for plagiering - dvs. det undersøges, om de afleverede produkter er elevernes egne produkter, eller om de er "lånt" f.eks. på internettet, fra bøger eller tidsskrifter eller fra andre studerende. For et par år siden indførte Undervisningsministeriet i forbindelse med officielle prøver en regel om, at eleverne skal skrive under på, at de afleverede besvarelser er deres egne fremstillinger. Dette krav er naturligvis også gældende for de løbende afleveringer internt på gymnasiet. - Problemet med plagiering er blevet mere og mere synligt i de senere år, oplyser rektor Egon Jensen fra Brønderslev Gymnasium og Hf-kursus. - Og jævnligt opstår der mistanke om brud på reglerne. At det kan koste dyrt at udgive andres produkter for at være ens egne måtte to elever desværre sande i forbindelse med aflevering af studieretningsprojekter i december 2009. De blev afsløret, og prøverne blev underkendt. - Derfor kunne de ikke afslutte deres gymnasieuddannelse i sommeren 2010 sammen med kammeraterne. Problemer med plagiering kendes alle steder i uddannelsessystemet fra folkeskolen over ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser. - Men nu forsøger man altså at sætte en effektiv stopper for denne uvane mange steder - og altså også på Brønderslev Gymnasium og Hf-kursus, fortæller Egon Jensen