Snydt igen

Igen oplever vi, at vejen til Skagen ikke bliver udvidet som lovet.

Det store projekt med at udvide landevejen mellem Skagen og Aalbæk med en enkelt kørebane, så vejen bliver en 2+1-vej, fortsættes ikke i år, ifølge ingeniør Kenn Mørch, Vejcenter Nordjylland. Projekter med at gøre 2+1-vejen færdig, eller i hvert fald længere end den er nu, kommer derfor til at indgå i den store investeringsplan for vejnettet sammen med projekter fra hele landet Men det er ikke godt nok. I alt for mange år er vi blevet lovet af det tidligere Nordjyllands Amt, at nu bliver det bedre. Nu får vi den nødvendige udvidelse af vejen og hver gang er det strandet p.g.a. manglen på penge. Alle, der har været i Skagen om sommeren, ved, hvor trafikeret vejen er, det er simpelt hen umuligt for eksempelvis udrykningskøretøjer at kommer frem, med det resultat, det kan komme til at koste menneskeliv en dag. Når man går ind på transportministeriets hjemmeside står der: Transportpolitikken skal tilrettelægges på en sådan måde, at trafikken kan afvikles i en balancegang mellem at understøtte en gunstig økonomisk udvikling, samtidig med at der tages størst mulig hensyn til omkostninger, sikkerhed og miljø, det handler om at skabe bedre forhold for erhvervstransporten, mobilitet og energi med værdi. Endvidere står: Et moderne samfund kan ikke fungere uden mobilitet, som individer skal vi kunne bevæge os fra ét sted til et andet og produkter skal transporteres mellem leverandører og producenter og ud til forbrugerne - der skal være mulighed for mobilitet, transportministeriet arbejder for at skabe gode rammer for transport. Under Transportministeriet hører desuden generel cykelpolitik, herunder fremme af cykling og forbedring af trafiksikkerhed for cyklister, endelig varetages en række opgaver vedrørende regelfastsættelse og udformning og betydning af vejafmærkning. Alt sammen fine ord, som man åbenbart lukker øjnene for, når det gælder udvidelse af landevejen til Skagen, for det går i allerhøjeste grad ud over erhvervstransporten og dermed udviklingen, cyklisterne og udrykningskørsel. Ifølge tal fra Teknisk Forvaltning kører der omkring 6000 biler i gennemsnit pr. døgn ¿ om sommeren ca. 50 % mere, det er meget på en tosporet vej, som i øvrigt er den eneste vej fra Aalbæk til Skagen. Samtidig er det stærkt kritisabelt at den cykelsti der anlægges samtidig med der laves en ekstra kørebane, nu slutter ved grænsen mellem Hulsig Hede og klitplantagen, cykelstien har på den måde ikke forbindelse til en anden cykelsti, og cyklister må køre resten af vejen til - eller fra - Skagen på landevejen og det er ikke ufarligt, da der i feriesæsonen kører der mange turister på cykel til og fra Skagen. Kære trafikminister Carina Christensen, jeg vil derfor opfordre dig til at komme til Frederikshavn og ved selvsyn se det trafikkaos der er på landevejen til Skagen, om sommeren, det vil også gøre det nemmere at forstå vores frustration over at vejarbejdet igen bliver udsat. Dette er sendt til ministeren og trafikudvalget.