Sober debat, tak

NU ER der så småt taget hul på endnu en runde med snak om at lukke en skole i Skagen. Venstre gik til valg - og vandt vel af samme årsag - på at love, at partiet ville ændre den beslutning, som Socialdemokratiet havde truffet om at lukke Kappelborgskolen. Der blev kastet megen smuds ind i debatten, men lad nu det ligge. Drop også alle de personlige stridigheder og få en sober debat om emnet - skoleområdet. Men lad nu være IKKE at debattere sagen, for der er brug for mange saglige, veldokumenterede og fremadrettede meninger og tanker. For børnenes skyld. DENNE GANG er situationen anderledes end for halvanden år siden, hvor meget druknede i tal, prognoser og påstande, som ingen formåede at dokumentere krystalklart. Nu kan alle læsere af NORDJYSKE konstatere, at befolkningstallet og hermed også børnetallet falder drastisk. Antallet af børnehavepladser nednormeres, og det er tydeligt, at der fødes betydeligt færre børn end for blot få år siden. Det må være udgangspunktet for, hvad der skal ske i fremtiden på skoleområdet. Det kaldes også tilpasning. VI KAN ikke leve med, at børnenes vilkår og muligheder i folkeskolen fortsat forringes. Vi vil ikke leve med, at politikerne sparer på de svage børn, og vi kan under ingen omstændigheder leve med udsigten til, at der også de kommende år skal spares på samfundets vigtigste ressource - børnene. Derfor må og skal der findes en holdbar løsning, så vi sikrer et fortsat velfungerende og dygtigt skolevæsen i Skagen Kommune. Hvordan det gøres bedst er ikke kun op til de folkevalgte. De har i høj grad brug for "almindelige" menneskers synspunkter, så kære læsere, kom med jeres tanker om den fremtidige skolestruktur. DET ER naturligvis meget, meget trist, at de ansatte på Kappelborgskolen atter må konstatere, at deres skoles fremtid er i fare. Men nu er det tiden at se anderledes på tingene. Vilje til forandring er i høj grad påkrævet her. Det er jo muligt, at der også i fremtiden kunne være masser af aktivitet på byens gamle skole. Det kunne være undervisning, kulturelle tilbud, fritidstilbud og så videre. Vi må ihvert fald holde fast i, at Kappelborgskolen ikke må ende som et hotel eller en butik. Det rummer bygningerne alt for meget kultur til at kunne stå model til. VI HAR læst i NORDJYSKE, at Socialdemokratiet ønsker skolesagen taget op igen. Partiet vil fortsat lukke Kappelborgskolen. Det er der ikke noget nyt i. Det er til gengæld en interessant nyhed, at Venstres borgmester Hans Rex ikke vil sige hverken for eller imod socialdemoraternes ønske. Der er lagt op til en hed vinterdebat. God fornøjelse!