Social ansvarligt

Når store virksomheder køber ind, har de relativt stor gennemslagskraft - der er ikke bare tale om en liter mælk og en pakke rugbrød fra det lokale supermarked, men om store leverancer af varer eller services.

Universiteterne er store virksomheder, og deres valg af leverandører kan derfor gøre en forskel. Alligevel har ingen danske universiteter en politik, der tager hensyn til etik, folkeret og miljø. I dag vælges der alene på baggrund af produktets kvalitet og pris. Aalborg Universitet (AAU) benytter eksempelvis vagtselskabet G4S, der beskyldes for at medvirke til brud på international lov i Israel/Palæstina. Universitetet har på nuværende tidspunkt ikke en virksomhedspolitik, der gør det muligt at overveje valget af sådanne leverandører i et socialt eller etisk perspektiv. Mange private virksomheder benytter sig i dag af "Corporate Social Reponsibility" (CSR), en virksomhedspolitik der gør det muligt at stille krav til leverandørers sociale ansvarlighed. Hvis AAU havde en CSR-politik, kunne man udnytte sin størrelse til at gøre en social forskel. Desuden kunne man sende et signal om, at man som universitet ikke accepterer hvad som helst. Som studerende vil jeg helst gå på et universitet, der tager sin rolle i samfundet alvorligt. AAU er en relativt stor virksomhed i Nordjylland, og det har derfor gode muligheder for at stille krav til leverandører. Den mulighed synes jeg vi skal benytte os af. Jeg vil, som kandidat til Universitetsbestyrelsen, arbejde for, at AAU får en CSR-strategi der er til gavn for både samfundet, universitetet og os studerende.