Aalborg

Social- og sundhedsassistenter

so­ci­al jyt­te

so­ci­al jyt­te

NYUDDANNEDE:På SOSUnord, Svenstrup, har følgende afsluttet uddannelsen som social- og sundhedsassistent: Jytte Christensen og Susanne Nør Christensen (Aalborg Kommune, Ældreområde Sydøst), Kristina Rask Christensen (Aalborg Kommune, Ældreområde Nordvest), Rikke Gilkrog (Aalborg Kommune, Ældreområde Vest), Anni Damkjær Hansen og Shkurte Orlischta (Aalborg Kommune, Ældreområde Sydvest), Dorthe Bach Henriksen (Aalborg Kommune, Ældreområde Øst), Pernille Grant Jakobsen og Thilde Birthe Østergaard (Aalborg Kommune, Ældreområde Centrum), Palle René Jensen, Mia Vinther Lauritsen, Lisbeth Kjær Nielsen, Jette Bjørn Rasmussen, Karin Birgitte Schaadt, Marlene Smidt og Lottie Helene Vestkjær Sørensen (Region Nordjylland), Johanne Ravn Madsen (Vesthimmerland Kommune) og Jette Sommer Rathcke (Mariagerfjord Kommune). Aalborg Skolefoto