Ældreforhold

Social- og sundhedspersonalets overenskomstkrav: Løn, løn, løn

Fagforbundet FOA vil søge foretræde for kommunens økonomiudvalg til september

Social- og sundhedspersonalet mener, at det nu er deres tur til at få del i lønudviklingen i samfundet, bl.a. lønstigningerne på de private overenskomster fra foråret, fortæller Anja Søe, sektorformand i fagforbundet FOA.Foto: Peter Mørk

Social- og sundhedspersonalet mener, at det nu er deres tur til at få del i lønudviklingen i samfundet, bl.a. lønstigningerne på de private overenskomster fra foråret, fortæller Anja Søe, sektorformand i fagforbundet FOA.Foto: Peter Mørk

Med den lønudvikling, der har været i samfundet i de senere år, og de lønstigninger, som blev aftalt på det private arbejdsmarked her i foråret, er det også lønnen, der er i fokus, når social- og sundhedspersonalets (sosu) overenskomster skal fornys næste forår. Det fortæller Anja Søe, sektorformand for social- og sundhedsområdet i fagforbundet FOAs afdeling for Thisted-Morsø, efter at social- og sundhedspersonalet i Thisted Kommune mandag aften - efter demonstrationstoget gennem byen - var samlet til overenskomstmøde i Thisted Musikteater: 25 pct. lønstigning - Det blev sagt igen og igen: Løn, løn og løn. Ja, der blev talt for, at hovedkravet til fornyelsen af overenskomsten skulle være en forhøjelse af grundlønnen på 25 pct., fortæller Anja Søe. Hurtigere stigninger Grundlønnen stiger første gang efter fire års anciennitet, og næste gang efter yderligere syv år, hvor man så når sin slutløn. - Der var en del ønsker om, at anciennitetsstigningerne skal komme hurtigere. Før vi fik Ny Løn, var der da også stigninger hvert andet år, forklarer Anja Søe. Lokale forhandlinger For arbejdsgiveren - kommunen - kan det være en fordel at ansætte medarbejdere i 30 timers stillinger frem for fuldtidsstillinger (37 timer), fordi det giver flere personer til stede på arbejdspladsen i spidsbelastningstimerne, som på et ældrecenter typisk er kl. 07.00-12.00. Men nu er der et pres for flere fuldtidsstillinger. Dels fordi de unge ønsker en fuldtidsløn, dels fordi lidt ældre medarbejdere er begyndt at tænke på afsmitningen til efterløn og pension. Overtidsbetaling Mange medarbejdere, der er ansat i 30 timers stillinger, arbejder da også mere. Men op til de 37 timer er det til almindelig løn og først derefter til overtidsbetaling, fordi ekstratimerne i princippet skal afspadseres og ikke udbetales. I hovedparten af tilfældene bliver de dog udbetalt, og derfor forsøger FOA nu at få en aftale med Thisted Kommune om, at alle ekstratimer skal honoreres med overtidsbetaling. FOA er også i dialog med medlemmerne om arbejdstiden: - Når nogle siger, at de ikke kan overkomme at arbejde 37 timer om ugen, siger vi, at det er, fordi de med 30-timers-stillinger altid arbejder i spidsbelastningstiden. Hvis de var på fuld tid, ville de også have mindre belastende arbejdstimer. Så ville der være en bedre balance i løbet af arbejdsdagen, siger Anja Søe. Voksen-elevløn Endelig presser FOA ved enhver lejlighed på over for Thisted Kommune for, at nyansatte uden uddannelse skal uddannes. Men det betyder, at kommunen må afsætte midler til voksen-elevlønninger, fordi mange ikke helt unge ikke har råd til at gå til en almindelig elevløn. - Når budgetbehandlingen i kommunen er i gang til september, vil vi søge foretræde for økonomiudvalget, siger Anja Søe. Der er ca. 1000 ansatte i Thisted Kommune på FOAs overenskomst for social- og sundhedspersonale. De arbejder inden for handicap-, misbrugs- og især ældreområdet. villy.dall@nordjyske.dk