Rebild

Social sagkyndig i huslejenævn

REBILD:Økonomiudvalget indstiller nu til byrådet, at afdelingsleder Finn Bernhardt udpeges som social sagkyndig i huslejenævnet med Eva Otte Johansen som stedfortræder. Lejeloven og boligreguleringsloven giver mulighed for at huslejenævnet tillægges kompetence til at træffe afgørelser i sager om lejerens tilsidesættelse af god skik og orden i private udlejningsejendomme i henhold til lejeloven.