EMNER

Social slagside

- Jeg tror, vi er tæt på danmarksrekord i at være den kommune, der er hårdest ramt, når det gælder udgifter til anbringelse af børn og unge. Det mener socialudvalgsmedlem i Vesthimmerlands Kommune, Palle Jensen (S), der har et stort ønske til velfærdsminister Karen Jespersen (V) og satspuljepartierne, når de nu kigger på, hvad der kan gøres bedre for udsatte børn og unge. - Lad alle være med til at betale, siger Palle Jensen. Han peger på, at landkommunerne er hårdt ramt, når det gælder familier, der er kendt i det sociale system. De såkaldte nomadefamilier flytter kommuner, når de sociale myndigheder bliver for pågående. - Vi har mange af de her familier, også fordi huslejen herude er billig, forklarer Palle Jensen. Han mener, at det er godt, at hver enkelt kommune nu har ansvar for at sende besked videre til næste kommune, hvis en familie i det sociale system pludselig flytter eksempelvis forud for en anbringelse. Den fraflyttede kommune har pligt til at sende et bekymringsbrev til den nye kommune. - Og det er som sådan godt nok, siger Palle Jensen. - Problemet er blot, at kommunerne nu kører sager mod hinanden i ankenævnet. Fordi de mener, at den fraflyttede kommune ikke har gjort nok. Det hænger sammen med, at når først en kommune har lavet en anbringelse, så skal den kommune blive ved med at betale, uanset hvorhen familien flytter. Derfor er kommunerne optaget af, om det nu også kan være rigtigt, at netop de skal betale for noget, som den forgående kommune burde have gjort tidligere. Vi har, så vidt jeg ved, to sager kørende mod andre kommuner i den sammenhæng. Nogle kommuner afholder sig altså fra at skride ind. De er bange for at gøre det for tidligt. Men tidlig indsats virker jo, forklarer Palle Jensen. Han mener, at det er helt i vejret, at der skal gå til med at anke sager - og at det ikke er den enkelte kommune, der hænger på den dyre regning. - For det er de fattige kommuner, der kommer til at betale i disse tider. I gamle dage boede nomadefamilierne i storbyerne. Men nu bor de hos os, siger han. - Så staten skal ind og give kompensation, så økonomien kan hænge sammen. Og ikke mindst så det gavner det enkelte barn. Det er jo barnets tarv, vi skal varetage. I øjeblikket tænker man alt for meget på økonomien, mener han. - Der burde i lovgivningen lægges op til, at det kan betale sig med en tidlig indsats for kommunerne. Som det er nu, er forebyggelse dyrt her og nu. Men det kan betale sig på lang sigt, siger Palle Jensen.